טופס נייח

קורסים נבחרים

​להלן רשימה של חלק מהקורסים הנלמדים במסגרת החוג לחינוך מיוחד בגיל הרך​

 1 ש"ש

קהל היעד: סטודנטים בחוג לחינוך מיוחד לגיל הרך – שנה ג

דרישות קדם
: ציון עובר בקורס מוכנות לקריאה וכתיבה בגן המיוחד והמשולב

מטרות הקורס
: הקניית היכולת, ההבנה והכלים לצורכי אבחון וטיפול בתחום החינוך הלשוני מבוסס הסטנדרטים בגיל הגן - "תשתית לקראת קריאה וכתיבה". העברת כלי אבחוני (ראשוני) בזמן סביר אשר באפשרותו ניתן להצביע על ליקויים שונים בתחומי כישורי הלמידה השונים לקראת קריאה/כתיבה. עיבוד ממצאי האבחון ובניית תכנית התערבות קצרת מועד המבוססת על המטרות ועל היעדים שנקבעו בסיכומו של האבחון הראשוני. העברת תכנית עבודה קצרת מועד בתחום החינוך הלשוני בגיל הגן לקראת קריאה וכתיבה. התלמיד יערוך משוב רפלקטיבי אחת לפרק זמן מסוים יחד עם גננ/ת הגן והצוות הרב מקצועי (מרפאה בעיסוק וקלינאית) לשם בדיקת  אופן וקצב התקדמותו של התלמיד.  
העברת פעילות מסכמת לצורך הערכה מעצבת בה תהיה התייחסות לכל המרכיבים התפקודיים והתוכניים המרכיבים את העבודה בתחום הלשוני בגן, תוך מתן המלצות למטרות המיועדות ליישום בגן ע"י הגננ/ת לאחר סיום הסדנה. פיתוח וטיפוח יכולות ההוראה הרפלקטיבית של הסטודנט.

נושאי הקורס
: יישומם של מושגים תיאורטיים שנלמדו בקורס המבואי. העברת כלי אבחוני לצורך הערכת כישורי למידה לקראת קריאה/כתיבה בגיל הגן. תהליכי בניית תיק הערכה ובו תיעוד, ניתוח, מסקנות והמלצות לתכנית עבודה בנושא "תשתית לקראת קריאה/כתיבה בגיל הגן" לפרק זמן קצוב. יישום שיטות ודרכי טיפול שונות שנלמדו כתיאוריה בקורס המבוא.​

 1ש"ש​

קהל היעד: סטודנטים בחוג לחינוך מיוחד לגיל הרך – שנה ג'

דרישות קדם: ציון עובר בקורס מוכנות לחשבון בגן המיוחד והמשולב.

מטרות הקורס: הקניית היכולת, ההבנה והכלים לצורכי אבחון וטיפול בתחום החשבון. העברת כלי אבחוני (ראשוני) בזמן סביר אשר באפשרותו ניתן להצביע על ליקויים שונים בתחומי כישורי הלמידה השונים לקראת חשבון. עיבוד ממצאי האבחון ובניית תכנית התערבות קצרת מועד המבוססת על המטרות ועל היעדים שנקבעו בסיכומו של האבחון הראשוני. העברת תכנית עבודה קצרת מועד בתחום החשבון בגיל הגן. התלמיד יערוך משוב רפלקטיבי אחת לפרק זמן מסוים יחד עם גננ/ת הגן והצוות הרב מקצועי לשם בדיקת  אופן וקצב התקדמותו של התלמיד.  
העברת פעילות מסכמת לצורך הערכה מעצבת בה תהיה התייחסות לכל המרכיבים התפקודיים והתוכניים המרכיבים את העבודה בתחום החשבוןבגן, תוך מתן המלצות למטרות המיועדות ליישום בגן ע"י הגננ/ת לאחר סיום הסדנה. פיתוח וטיפוח יכולות ההוראה הרפלקטיבית של הסטודנט.

נושאי הקורס: ליווי קבוצת ילדים בכל שלבי הלמידה לפי הסדר הבא: משלב ההערכה ו/או האבחון הפותח - בהתאמה לצרכים, בניית תכנית עבודה בעקבות הממצאים, התנסות בתהליכי הוראה מותאמת, הערכה מעצבת, תיקון תכנית העבודה בעקבות הערכה מעצבת, המשך התנסות בתהליכי הוראה מותאמת, הערכה מסכמת.​

 2 ש"ש​

קהל היעד: סטודנטים בחוג לחינוך מיוחד לגיל הרך – שנה ג'

דרישות קדם: אין

מטרת הקורס: הקורס הנו קורס מבואי שמטרתו לחשוף את הסטודנטים ל קשיי ויסות קשיים ההתנהוגתיים והסתגלותיים במסגרות החינוכיות. כמו כן, המטרה להכיר ולבחון כלים ראשוניים להתמודדות עם קשיי  קשיי ויסות וההתנהגות ועם דרכי ההתערבות המוכרות, תוך התמקדות בילדות המוקדמת. יילמדו סוגים של התערבויות קוגניטיביות ואחרות, וביניהן: Applied Behavior Analysis,    לצד טיפול תרופתיים. Social Information Processing

נושאי הקורס:
נתמקד בהבנת התסמונות השונות ומצביהן הקומורבידיים וביניהם, בין היתר, הפרעות בוויסות החושי והרגשי, הפרעת קשב וריכוז, הפרעת התנהגות והפרעה מתנגדת. נעמיק בעיקר בהתבטאותן של הפרעות אלה בילדות המוקדמת, תוך התייחסות לסוגיות הקשורות לאוכלוסיה זו, וביניהן סוגית הקושי באבחנה המבדלת בילדות המוקדמת. כמו כן, נכיר דרכים מגוונות לטיפול והתערבות.​

 1 ש"ש​

קהל יעד: סטודנטים בחוג לחינוך מיוחד לגיל הרך – שנה ג'

דרישות קדם: השתתפות במקביל בפרקטיקום במוכנות לקריאה וכתיבה

מטרת הקורס: היא להקנות לסטודנטים דרכי התערבות בתחום השפה ובתחום ניצני אוריינות, עבור ילדים בגילאי הילדות המוקדמת, הנמצאים בסיכון ללקויות למידה ושפה.

נושאי הקורס: בקורס יילמדו מודלים מרכזיים בתחום השפה ובתחום ניצני האוריינות, תוך התייחסות לגורמים המגינים ולגורמים המסכנים בעת רכישת השפה ובתהליך הלמידה. כמו כן,  יילמדו עקרונות הטיפול בגילאי הילדות המוקדמת, תוך שימת דגש על בניית תכנית התערבות בהתאם לממצאי ההערכה, תכנון תח"י לתלמידים בגנים משולבים או תל"א לתלמידים בגני החינוך המיוחד. הקורס ילווה את ההתנסות המעשית (פרקטיקום) במוכנות לקריאה ולכתיבה.​

1 ש"ש​

קהל יעד: סטודנטים בחוג לחינוך מיוחד לגיל הרך – שנה ג'

דרישות קדם: השתתפות במקביל בפרקטיקום במוכנות לחשבון

מטרת הקורס: היא להקנות לסטודנטים דרכי התערבות בתחום החשבון, עבור ילדים בגילאי הילדות המוקדמת, הנמצאים בסיכון ללקויות למידה.

נושאי הקורס: תכנית הליבה במתמטיקה לגיל הגן – בחינוך הרגיל כבסיס לעבודה עם ילדי השילוב בגן, במטרה לבנות עבורם תל"א לקראת שילובם בכתות א' רגילות.
רקע מחקרי העומד בבסיס בניית המדרג ההתפתחותי בילדות המוקדמת, בניית תכניות עבודה - בעקבות הערכה מותאמות: לפרט (תח"י, תל"א) לקבוצה (תל"ג, תל"ק), דרכים מגוונות לפיתוח חשיבה מתמטית בהתאמה לממצאים ולתכניות העבודה.​

1 ש"ש

קהל היעד: סטודנטים בחוג לחינוך מיוחד לגיל הרך – שנה ג'

דרישות קדם: ציון עובר בקורס "התפתחות סנסו- מוטורית"

מטרות הקורס: הקניית בסיס מושגי ומעשי בעבודה עם ילדים בעלי נכות פיזית.
נושאי הקורס: שיתוק מוחין: סוגים, דרגת הנכות, מאפייני הפגיעה המוחית, הורדת טונוס, ניתוחים, שיטות טיפול נפוצות; נכויות אחרות: ניוון שרירים, שידרה שסועה, נפגעי חוט שידרה, תסמונת דאון: האפיונים הפיזיים של כל אחת מהפגיעות; התפתחות: מה עלול לפספס הילד הנכה בשלבי התפתחות פיזית שונים ואיך ניתן לפצות; תפקיד המחנך ותפקידי אנשי הצוות השונים בעבודה עם הילד בעל הנכות הפיזית, שימוש באביזרי עזר.​

2 ש"ש

קהל היעד: סטודנטים בחוג לחינוך מיוחד לגיל הרך – שנה ג'

דרישות קדם: השתתפות בהדרכה פדגוגית ובהתנסות המעשית במקביל להשתתפות בקורס זה.

מטרות הקורס:  לתהליכים הקוגניטיביים תפקיד חשוב ביכולתו של האדם לרכוש ידע, לארגנו ולהשתמש בו למטרות תפקוד, הסתגלות ופתרון בעיות. תפקודים אלו כוללים בין היתר תהליכים כמו: קשב וריכוז, זיכרון, תפיסה, התמצאות במרחב ובזמן, הסקת מסקנות ועוד. והם באים לידי ביטוי בכל תחומי החיים וקשורים להתפתחותו של הילד. מטרותיו של קורס זה הן: להקנות ידע אשר יאפשר לסטודנטים להבין את התהליכים הקוגניטיביים, להכיר את הקשיים האופייניים לפגיעה בתהליכים אלו בקרב ילדי הגן, להקנות כלים לטיפוח ופיתוח פעולות חשיבה מרכזיות, להקנות אסטרטגיות למידה לשיפור תהליכי עיבוד וארגון מידע בקרב ילדי הגן ולאפשר לסטודנטים לבנות תוכנית עבודה אישית המותאמת לרמתו ולצרכיו של הילד.

נושאי הקורס: הקורס יעסוק בין היתר בנושאים הבאים:גישות מרכזיות תיאורטיות והתפתחותיות בנושא החשיבה ותרומתן להבנת תהליכי החשיבה בקרב ילדי הגן, ליקויים אופייניים בתהליכי חשיבה, אסטרטגיות לייעול תהליכי חשיבה עבור ילדי הגן.​

1 ש"ש

קהל היעד: סטודנטים בחוג לגיל הרך – שנה ג'

דרישות קדם: עבודה מעשית וקורס באימוני הוראה של שנים א וב במסלול לגיל הרך.

מטרות הקורס:
א. להקנות לסטודנטים כלים להעריך את פעילותם של ילדים עם צרכים מיוחדים דרך משחק.
ב. להקנות לסטודנטים כלים למעורבויות במשחק של ילדים עם צרכים מיוחדים.


נושאי הקורס: סולם סמילנסקי להערכת משחקם של ילדים; הבדלים במשחק של ילדים מסביבות מטפחות מול מקפחות; מאפייני משחק של ילדים על הרצף האוטיסטי; מאפייני משחק של ילדים עם הפרעות קשב וריכוז ולקויי למידה.
מאפיני משחק של ילדים עם לקויות אינטלקטואליות; מעורבות המחנך במשחק הסוציו- דרמטי של ילדים עם צרכים מיוחדים;  מעורבות המחנך במשחק הדידקטי של ילדים עם צרכים מיוחדים; מעורבות המחנך במשחק החברתי של הילדים עם צרכים מיוחדים.​

Footer Mobile