טופס נייח

למה ללמוד אצלנו

הלימודים בחוג לחינוך מיוחד בגיל הרך מאפשרים לבוגריו לתת מענה לכל טווח החינוך המיוחד בגיל הרך ולכל טווח המסגרות שבו.

התכנית החדשנית בחוג לחינוך מיוחד בגיל הרך משלבת את התחומים של חינוך לגיל הרך וחינוך מיוחד ומכינה אותך לעבודה מאתגרת ומתגמלת עם ילדים צעירים הנמצאים בתקופה קריטית בחייהם, תקופה שבה התערבות וטיפול יעילים יכולים להיות בעלי השפעה חיובית ומשמעותית על עתידם של הילדים.

בתכנית תלמדו כיצד לסייע, לטפל ולעבוד עם תינוקות, פעוטות וילדים צעירים בעלי צרכים מיוחדים. וכמו כן, כיצד לבסס יחסים טובים ובעלי משמעות עם משפחותיהם של הילדים ולבנות שיתופי פעולה משמעותיים עם אנשי מקצוע נוספים המעורבים בטיפול בילדים.
תכנית הלימודים משלבת לימודים תיאורטיים ויישומיים לצד התנסות בתהליכי הערכה, התערבות וטיפול פרטניים ומערכתיים.
בתוכנית מלמדים מיטב המומחים בתחום החינוך המיוחד לגיל הרך וממומחים ממקצועות משיקים (מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת, פסיכולוגים, מנתחי התנהגות).

החוג לחינוך מיוחד בגיל הרך הוא מסגרת חינוכית המצמיחה ומכשירה מחנכות ומחנכים המחויבים לקידום השוויון בין בני אדם, מגלים אחריות אישית, חברתית וקהילתית, אמפתיה ועמדה רב תרבותית, מחנכים התופסים ילד בעל צרכים מיוחדים כאדם וכחבר שווה זכויות במערכת החינוך ובחברה. הם פועלים מתוך ראיה אקולוגית-מערכתית-התפתחותית ומקיימים יחסי גומלין עם הוריו, משפחתו, מטפליו, חבריו וקהילתו של הילד, במטרה לספק לו הזדמנויות ללמידה מיטבית ולתרום להתפתחותו הקוגניטיבית, הרגשית והחברתית.
החוג לחינוך מיוחד בגיל הרך מחנך לאהבת הדעת, לחשיבה ביקורתית ורפלקטיבית, לעמדה אוטונומית, אותנטיות, הכלה, שותפות ומעורבות.

החוג שואף להצמיח מחנכות ומחנכים המסוגלים לזהות את צרכיו הייחודיים של כל לומד, לקדמו ולהביאו למיצוי יכולותיו, לפתח אנשי חינוך והוראה המשפיעים על קביעת סטנדרטים גבוהים של טיפול וחינוך איכותי, אנשי חינוך והוראה המספקים לילד, למשפחתו ולקהילתו מקור לתמיכה, להעצמה ולראיה רב-תרבותית.
החוג לחינוך מיוחד בגיל הרך מהווה מקור לצמיחתה של פדגוגיה איכותית בהקשרים מערכתיים, לצמיחתם של חוקרים מובילים ושל מחקר עדכני.

החוג לחינוך מיוחד בגיל הרך, שואף להיות מקור לפיתוח של תכניות לימודים אישיות וקבוצתיות מותאמות ומונגשות, הכוללות דרכים להערכת תפקודו של הילד ובניית תכניות התערבות וטיפול עבור ילדים צעירים במצבי סיכון (בעיות וקשיים בתחומי הלמידה, ההתנהגות, הרגש ועיכובים התפתחותיים).
Footer Mobile