טופס נייח

חינוך מיוחד בגיל הרך

​​​​​​תואר: B.Ed בוגר הוראה בחינוך מיוחד לגיל הרך (גילאי 6-3)
בתכנית ההכשרה בחינוך מיוחד לגיל הרך
תעודה: תעודת הוראה: בחינוך מיוחד לגיל הרך ובחינוך הרגיל (גילאי 3 -6)
התכנית לחינוך מיוחד בגיל הרך, מיועדת להכשרת מחנכים ומחנכות המייעדים עצמם לעבודה בגנים של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בגיל הרך.

תכנית הלימודים של הלומדים חינוך מיוחד לגיל הרך מרחיבה היבטים שונים הקשורים בעבודה ובידע הנדרש בקרב מחנכים העובדים עם ילדים עם צרכים  מיוחדים. התפיסה הבסיסית היא כי כלל המחנכות והמחנכים  לגיל הרך צריכים להכיר את התנהלותו של גן ילדים באשר הוא, את המאפיינים ההתפתחותיים הגנריים, ואת כלי העבודה של הגננות. על בסיס אלו, נבנית מומחיות הגננת לעבודה בגנים של ילדים עם צרכים מיוחדים.
ההתנסות בגני החינוך המיוחד מתקיימת בשנה ג'.  התנסות נוספת מתקיימת במכללה בפרקטיקום בו מתנסות הסטודנטיות בהתאמת תכנית עבודה אישית לילדים מהקהילה הקרובה.


ראשת החוג לחינוך מיוחד בגיל הרך
Footer Mobile