טופס נייח

מסגרות הלימוד בחוג

  • חינוך מתמטי כחוג בחירה משולב תעודת הוראה עם חוג רב תחומי במסלול היסודי.
     
  • חינוך מתמטי כחוג בחירה משולב תעודת הוראה עם חוג נוסף (הוראת מדעי הטבע והסביבה, ספרות, מקרא, גיאוגרפיה, לשון). הערה- בחלק מהצירופים לא ניתן להבטיח סיום לימודים ב- 4 שנות לימוד. 

  • חינוך מתמטי כחוג שני לבוחרים בחוג לחינוך חברתי קהילתי. 

  • חינוך מתמטי כחוג שני לבוחרים בחוג לחינוך מיוחד (עם אפשרות לתעודת הוראה נוספת בחוג לחינוך מתמטי בתוספת 6 ש"ש).

  • חינוך מתמטי כחוג שני לבוחרים בחוג לחינוך מיוחד בתוכנית להוראה בכיתה משלבת בבית הספר היסודי. 

  • חינוך מתמטי כחוג שני לבוחרים בחוג לחינוך מיוחד + מקבץ אחד נוסף מבין מקבצי החינוך המיוחד (לקויות שמיעה, תרפיות, עיכובים התפתחותיים). בחירה בשילוב כזה מחייבת תוספת של 4 ש"ש בתכנית הלימודים (ללא תוספת תשלום).

Footer Mobile