טופס נייח

חינוך מתמטי - תואר ראשון בחינוך והוראת מתמטיקה בביה"ס היסודי

​​
תואר: B.Ed בוגר הוראה במתמטיקה במסלול היסודי  (א'-ו')
תעודה: תעודת הוראה במתמטיקה במסלול היסודי (א'-ו')
​​הלימודים לתואר ראשון בהוראת מתמטיקה בחוג מאפשרים, לשמש מורה מקצועי למתמטיקה בביה"ס היסודי ובמסגרות אחרות, לשמש מורה כולל ולהתמקד בהוראת המתמטיקה, להתקדם לתפקידי ריכוז והדרכה בתוך בית הספר ומחוצה לו.

בש
נים האחרונות מוקדשת תשומת לב רבה לחינוך המתמטי בישראל, לאופן בו לומדים הילדים ולאופן בו מלמדים המורים. את הבסיס המתמטי מקבלים הילדים בבית הספר היסודי. כדי שבסיס זה יהיה טוב ואיתן יש צורך שמורים טובים למתמטיקה ילמדו את המקצוע.  מטרת החוג לחינוך מתמטי באורנים היא להכשיר מורים טובים למתמטיקה לביה"ס היסודי.

תחומי הלימוד
פיתוח החשיבה המתמטית של הסטודנטים והקניית כלים לפיתוח החשיבה של תלמידים, העמקת הידע המתמטי והבנת שימושי המתמטיקה בחיי היום היכרות עם דרכי הוראה שונות והקניית כלים דידקטיים להוראת המתמטיקה, פיתוח היכולת להתמודד עם כיתות הטרוגניות והתאמת חומרי ההוראה לכיתות אלה.


Footer Mobile