Contact Form

הסגל האקדמי

ראיד מועלם  
ד"ר ראיד מועלם

ראש החוג למדעי הטבע והסביבה

ד"ר ראיד  מועלם סיים את לימודיו לתואר ראשון בביולוגיה במכללת אורנים, בעל תואר שני בזואולוגיה (M.Sc), במינהל ומנהיגות במערכת החינוך (M.A), בניהול ובמנהל מערכות בריאות (M.H.A) יחד עם תואר דוקטור (Ph.D) במדעי החיים. כל התארים הגבוהים הוענקו על ידי אוניברסיטת תל אביב.
השלים עבודת פוסט-דוקטורט בביוכימיה ב- CNRS בצרפת .
ד"ר מועלם מלמד במכללת אורנים בתואר ראשון (B.Ed) קורסים כמו  החי והצומח בבית גידולו הטבעי, גוף האדם, הבריאות שלי, סמינריון בבריאות והתפתחות מוחית. כמו כן בתואר שני (M.Ed) קורסים כמו מערכות פיזיולוגיות והיבטים בריאותיים באדם, היבטים התפתחותיים ושיקומיים במוחם של תלמידים בסיכון.
תחומי המחקר של ד"ר מועלם כוללים התחום של פיסיולוגיה משווה שבה הוא מתמקד בחקירת המנגנונים הפיזיולוגיים שמקנים לבעלי חיים במדבר את היכולת להיות מותאמים לסביבה קיצונית תוך השוואה לבעל חיים בסביבה של החורש הים תיכוני. וכן תחום של חקר המוח והלמידה תוך התמקדות בהבנת המשמעות של תנועה, תזונה  והשפעתה על היכולת הקוגניטיבית של האדם

דר מיכל גרוס  
ד״ר מיכל גרוס

מרצה
בעלת תואר שלישי מהחוג למדעי הצמח באוניברסיטת תל אביב, תואר שני קבלה מהחוג לגנטיקה הומנית בבית ספר לרפואה של אוניברסיטת תל אביב, תואר ראשון בביולוגיה ותעודת הוראה קבלה מאוניברסיטת חיפה-אורנים.

מרצה בתחומי אקולוגיה, איכות סביבה, קיימות וחינוך סביבתי בחוג להוראת מדעי הטבע והסביבה. ומנהלת את הגן הבוטני במכללה ומשמשת כיו״ר קמפוס ירוק. תחומי המחקר שלה מתמקדים בחינוך סביבתי וחינוך לקיימות.
ד"ר גרוס הביאה את הגן הבוטני לעמדה של "גן בוטני מוכר" מטעם המשרד החקלאות ופיתחה בו מסלולי לימוד חוץ כיתתיים ייחודיים.
מנחה עבודות גמר בתואר שני במכללה ובחוג למשאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה.
חברה בצוות המומחים של התנועה הירוקה ובעמותה הישראלית לכלכלה בת-קיימא.
משמשת כנציגת הציבור במועצת שמורות טבע וגנים לאומיים.
בעבר שמשה גם כמנחה קורסים וקבוצות פעילים בקהילות שונות לקידום פרויקטים סביבתיים.

Footer Mobile