באנר - נייח

תואר ראשון באזרחות - תואר ראשון בסוציולוגיה

 טופס נייח

דת ומדינה: חופש הדת או חופש מדת?

כנס שנתי: דת ומדינה

תואר ראשון באזרחות - תואר ראשון בסוציולוגיה
מתכבדים להזמינכם להשתתף בכנס של החוגים
לסוציולוגיה ולאזרחות - מכללת אורנים

דת ומדינה: חופש הדת או חופש מדת?

לחצו לצפייה בתקציר הכנס​​​​​​​​​


No valid SP 2019 License Key
Evaluation Version (© 2020 AMREIN ENGINEERING AG)
תכנית הכנס


08:45 - 09:00
התכנסות (כבוד קל)

09:00 - 09:10
ברכות
ד"ר הדס הירש - דיקנית הפקולטה למח"ר.
ד"ר לודמילה קריבוש - ראשת החוגים לסוציולוגיה ואזרחות.


החלק הראשון: מקום הדת בחיי האנושות, התרבות והפוליטיקה:

09:10 - 9:30
(שאלות - עד 09:40)
מקום הדת בחיי האנושות
ד"ר ארי אנגלברג - מרצה בתוכנית למדע הדתות באוניברסיטת תל אביב ובחוג למדעי ההתנהגות במכללת הדסה.
09:40 - 09:55
(שאלות - עד 10:05)
החשמונאים והחכמים - על התשתית הקדם מודרנית של מתחי דת ומדינה בתרבות היהודית.
ד"ר משה לביא לבקוביץ - החוג לתולדות ישראל, אוניברסיטת חיפה.

10:05 – 10:20
(שאלות - עד 10:30)
השותפות של רע"מ בקואליציה מנקודת מבט הלכתית (שרעית).
פרופ' אוריה שביט - ראש התכנית למדעי הדתות וראש מרכז קנטור לחקר יהדות אירופה בימינו, אוניברסיטת ת"א.


10:30 – 10:40: הפסקה


החלק השני: סוגיית דת ומדינה בעיניי הדתות השונות:


10:40 – 10:55
(שאלות - עד 11:55)
הסטטוס קוו החדש של החקיקה הדתית: קשה לשנות, קשה לאכוף.
מר יאיר שלג - עיתונאי וסופר, חוקר במכון הרטמן (מרכז פלורליסטי למחקר, להגות, ולחינוך יהודי) בתחום דת ומדינה.


11:55 – 12:05: הפסקה


החלק השלישי – דיונים סביב שולחנות עגולים וסיכום:

12:05 – 13:00
דיונים סביב שולחנות עגולים וסיכום
בהנחיית סטודנטים/יות

Footer Mobile