באנר נייח

תואר ראשון באזרחות - תואר ראשון בסוציולוגיה

הרפורמות המשפטיות: בעד ונגד

תואר ראשון באזרחות - תואר באזרחות
תואר ראשון באזרחות - תואר ראשון בסוציולוגיה
15:40 - 15:50 
התכנסות וכיבוד


15:50 - 16:00 
ברכות
ד"ר הדס הירש, דיקנית הפקולטה למח"ר, וד"ר לודמילה קריבוש, ראשת החוג לסוציולוגיה והחוג לאזרחות

16:00 -16:30
על השינויים המשפטיים והשפעתם על המשטר הדמוקרטי בישראל 
ד"ר מנאל תותרי ג'ובראן, מרצה בכירה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן. תחומי המחקר שלה, משפט וחברה, גיאוגרפיה משפטית, משפט מנהלי וציבורי, רב תרבותיות וזכויות מיעוט.
לחצו לתקציר

16:30 - 16:45
שאלות ותשובות

16:45 - 17:15
ממשבר לצמיחה: האתגרים המשפטיים והלאומיים של מדינת ישראל
ד"ר שאולי שארף, מרצה למשפט חוקתי במרכז האקדמי פרס ברחובות. עורך הבלוג המשפטי "רשות הרבים". 
לחצו לתקציר


17:15  - 17:30 
שאלות ותשובות

17:30 - 17:45 
דיון וסיכום

Footer Mobile