Contact Form

מקרא

תואר: B.A - בחוג למקרא
תעודה: תעודת הוראה במקרא לבית הספר היסודי או העל יסודי (על פי הכשרתו - א'-ו' או ז'-י')​​
המפגש עם המקרא מזמן מסע מרתק לשורשים העמוקים של תרבות ישראל. המקרא הוא ספר הזיכרונות הלאומי, ראי לחיי אדם וחברה באשר הם והזדמנות אישית להתבונן לתוך עצמנו. 

לאחרונה חוזר המקרא למרכז העניין, וחוגים רחבים מבקשים לשוב ולהכיר את אוצרות הרוח שנוצרו בתרבות ישראל – בפרשנות, בתורה שבעל-פה ובפילוסופיה. 

לימודי המקרא באורנים פתוחים לגישות שונות בנות זמננו, ומעודד שיח בין-תחומי. קבוצות הלימוד הן קטנות ואינטימיות, והמרצים פתוחים ליצירת קשר אישי ובניית תכנית לימודים אישית. המתכשרים להוראה בבתי הספר יפעלו במסגרת תומכת. לימודי תואר ראשון במקרא במכללת אורנים מאפשרים המשך לימודים לתואר שני בכל מסגרת אקדמית בישראל.

מסגרת הלימודים בחוג מפגישה את הסטודנט, בנוסף ללימוד המקרא, עם תכנים מתחומי דעת שונים: היסטוריה, מדע המדינה, ספרות, פילוסופיה יהודית ומחשבת ישראל בצד ארכיאולוגיה של ארץ ישראל כולל סיורים.

סגל החוג למקרא בעידן הקרונה

Footer Mobile