טופס נייח

אודות התוכנית

מל"חמנהיגות לעוסקים בחינוך 

תוכנית לימודים חדשנית לאנשים עובדים - מסלול לתואר B.A או B.Ed 
מרכזת התוכנית: ד"ר אסנת ניסנוב


לעבוד וללמוד 
תכנית מל"ח מאפשרת לאנשים העובדים בשדה החינוכי והקהילתי לשלב לימודים לתואר ראשון עם עבודתם. 

מסגרת התכנית – ארבע שנים. במהלך שלוש מתוכן יידרשו הסטודנטים לשני ימי לימוד באורנים. 
בשנת ההתנסות יידרשו הסטודנטים ליום נוסף בהוראה בשדה. במידת האפשר, ההוראה תתבצע במקום עבודתם של הסטודנטים. 

התאמה אישית
התכנית מותאמת באופן אישי לדרישות, לצרכים וללוח הזמנים של הסטודנטים העובדים. 

בחירה
התכנית מאפשרת לסטודנטים לבחור את חוג הלימודים המועדף עליהם מבין מבחר החוגים בפקולטה למדעי הרוח והחברה, ולקבל בו תעודת הוראה. 

פיתוח מקצועי
התכנית שואפת לפיתוח מקצועי של העוסקים בחינוך, ולחיזוק תחושת השליחות שלהם. היא משלבת הדרכה של הסטודנטים על עבודתם בשדה, יישום פרויקט חינוכי במקום עבודתם, וחקר אקדמי של שדה העבודה. 

ליווי אישי במכללה
רכזות התכנית, חברות הסגל האקדמי של אורנים, מלוות את הסטודנטים באופן אישי לאורך כל תקופת לימודיהם. 

מטרות התכנית
לאפשר לאנשים העובדים בשדה החינוכי והקהילתי לשלב לימודים לתואר ראשון במקביל להמשך עבודתם בשדה.
לשלב את העבודה החינוכית של הסטודנטים במערך הלימודים האקדמיים, תוך הפיכתה לשדה של מחקר וצמיחה אישית.
לפעול להעמקת עבודתם של המחנכים, ולהעצמתם לקראת היותם מובילי שינוי ומנהיגים בשדה החברתי והחינוכי.

קהלי יעד
התכנית פתוחה לעובדי חינוך בעלי ניסיון של שנתיים לפחות. מתקבלים סטודנטים העובדים בכל תחומי החינוך, אך בפועל אנו מבחינים בשלוש אוכלוסיות מרכזיות שמגיעות למל"ח:
  • רכזים ומדריכים בתנועות נוער
  • רכזי נוער במועצות מקומיות וישובים כפריים
  • מדריכים ומחנכים בפנימיות והוסטלים שעובדים עם נוער בסיכון
  • מורים
  • וכל העובדים בשדה החינוכי והחברתי

העיקרון שמנחה אותנו בבניית תכנית הלימודים:
אנו מעריכים שחלק מהסטודנטים ייבחרו להמשיך את עבודתם בחינוך הבלתי פורמאלי כל חייהם. עבור אחרים, הלימודים יהוו נקודת מפנה שבעקבותיה הם יעברו מעבודה בחינוך הפורמאלי לעבודה כמורים. קבוצה נוספת תעשה את המעבר מהחינוך הבלתי פורמאלי לחינוך הפורמאלי בשלב מאוחר יותר בחייה. לפיכך, אנו מכוונים באותה העת להשגת מטרות שונות: כל הסטודנטים מקבלים הדרכה והכשרה לעבודה בחינוך הבלתי פורמאלי, ולצידה, הכשרה  לקראת הוראה בחינוך הפורמאלי.
 
עיקרון זה מיושם דרך מבנה הלימודים:
חוג ראשון -  הסטודנטים של מל"ח לומדים חוג אחד מבין החוגים שנלמדים בפקולטה למדעי החברה והרוח (מח"ר) באורנים. זהו החוג בו הם יעשו תעודת הוראה.
 
לימודי  מל"ח – ההיגיון המנחה אותנו במקבץ זה הוא הסתמכות על הידע והניסיון של הסטודנטים, לקראת העמקת עבודתם. לפיכך, הסטודנטים זוכים להכרה אקדמית מסוימת על עצם עבודתם. בנוסף, הלימודים במקבץ זה מכוונים להשגת המטרות הבאות:
עבודה סדנאית הקשורה לבדיקת הזהות האישית והחינוכית, לגיבוש קבוצה ולפיתוח מיומנויות בין-אישיות.
הדרכה קבוצתית ואישית על העבודה החינוכית שנעשית בפועל.
פיתוח מודעות חברתית בהיבטים של צדק ושוויון בחינוך.
 
Footer Mobile