פנייה לתכנית

ראשת התוכנית
         
רכזת אקדמית :
תמר הולצמן​  
04-9838975

מיקום במכללה:  
הפקולטה למדעי החברה והרוח,  בנין המנהלה (58) קומה ג'   

Footer Mobile