טופס נייח

סיורים לימודיים

תוכנית מל"ח מאפשרת לאנשים שעושים חינוך, להעשיר את עולם הידע המקצועי שלהם, ולחבר בין האינטואיציה לתיאוריה ובין התיאוריה לפרקטיקה.

​​​​​​סיורים לימודיים בתמונות

ביום מל"ח שסגר את שנת תשע"ז התחברנו למספר מושגים:
שייכות – חיזוק שייכות הסטודנטים אל התוכנית, ובעיקר אל עמיתיהם לשנתון. יצירת מרחב חוויתי, מהנה ומלמד, בו מטרה מרכזית היא חוויה של הנאה ולימוד עם העמיתים ללימודים.
למידה התנסותית – לכל אורך התוכנית אנו מנסים לחבר בין עולם העשייה של הסטודנטים, וללמוד ממנו. להתנסות בכלים, בחוויה, בתיאוריה, ולא רק להיות לומדים פאסיביים.

הלמידה האתגרית והלמידה ההתנסותית בשטח – Education Outdoor - הינם מתודה חינוכית רחבה - כל למידה, פורמלית או בלתי פורמלית, ידע חיצוני או התבוננות פנימית, הנלמדת תוך שילוב של התנסות. למידה אפקטיבית היא תוצאה של התנסות משמעותית ועיבוד רפלקטיבי, הלמידה ההתנסותית מבצעת צעד אחד נוסף – התנסות לאו דווקא בתחום הלמידה הספציפי, עיבוד רפלקטיבי, והעברה מתחום החוויה הסדנאית אל "העולם האמיתי" היומיומי.
Out door training – יציאה ממרחב הכיתה והמכללה; יציאה לשטח, לאדמה, לאוויר; כבסיס לחווית למידה והתנסות אחרת. שימוש בטבע ובפעילות אתגרית בכלי לעבודה קבוצתית ופרטנית כאחד.
 
ובפועל...
אכלנו ארוחת צהריים מפנקת ועשירה, תוצרת עצמית.
עבדנו בחמש קבוצות לפי שייכות שנתונית, טיפסנו, חשבנו, צחקנו, פתרנו, עזרנו, חיבקנו, גיבינו, התחרינו, והשלכנו את כל אחד מהתרגילים לעבודה שלנו בחינוך.
את תרגיל המוקשים לקחנו לשיח על מוקשים בשדה החינוכי ובעבודה מול ילדים, הורים, עמיתים ועוד; את ההתמודדות הקבוצתית לעבודה שלנו כחלק מצוות גם בשטח.


Footer Mobile