צוות התכנית למצטיינים - צור קשר

דוא"לתחום התמקצעות עיקרישם
yaeli.abr6@gmail.comחשיבה מתימטיתאברמסון יעל
polizubenko@gmail.comאומנותבלוקון פולינה
kobybb@012.net.ilפיזיקהדר' בן ברק יעקב
adigil242@gmail.comאמנותגיל עדי
Doronwe9@walla.co.ilביולוגיה זאולוגיהוינמן דורון
talbion@gmail.comאקולוגיהטלבי רועי
noamcoh@yahoo.comמדעיםכהן נעם
ilanluz@gmail.comצילוםלוז אילן
eyalevy91@gmail.comאמנות / איורלוי אייל
nukileh@gmail.comעיצוב ותפירהלולאי שרית
noamc.lidar@gmail.comווינג צ'ון- אומנות לחימהלידר נועם
il8mel@gmail.comתאטרון פלייבקמלמד יעיש אילת
ateufa@netvision.netתעופה וחללנגרי אלון
alepole@gmail.comרובוטיקה ותכנותדר' פולישוק אלכס
ronen_t@oranim.ac.ilוידאוציפוק רונן
bosmatik@gmail.comאמנותקהא בשמת
kapota@post.bgu.ac.ilמדעיםקפוטא דרור
wravit@gmail.comתאטרוןרוזנצוויג רווית
relrosnerdm@gmail.comמבוכים ודרכוניםרוזנר אריאל
info@mindx.co.ilמשחקי חשיבהשמעוני יניב
gil_sha@oranim.ac.ilוידאושפירא גיל
excellent@oranim.ac.il
משרד מצטיינים


Footer Mobile