מרכז גודרידג'-מגיד למצויינות רב תחומית למחוננים ומצטיינים

The Goodridge-Magid Interdisciplinary Center for Excellence

מפגשי חשיפה והכרות לשנה"ל תשפ"ב - מסלול מחוננים
​מפגשי חשיפה והכרות לשנה"ל תשפ"ב - מסלול מצטיינים
המרכז הדו-מחוזי למחוננים ומצטיינים באורנים
המרכז למחוננים במכללת אורנים, נועד ליצירת סביבה הולמת, המאפשרת מפגש תומך ומעשיר של תלמידים מחוננים, על פי יעדי האגף למחוננים ומצטיינים, משרד החינוך. יום הלימודים במרכז, מאפשר הזדמנות ללמידה בקצב אישי בהתאם לנטיות החשיבה. התלמידים פוגשים מורים לא שגרתיים וצירוף של מומחים מתחומי האקדמיה והאומנויות. הלימודים מתקיימים בימים ראשון, שלישי ורביעי בין השעות 08:30 ל 13:40 על פי שכבות גיל ואזורי מגורים. 

​יצירת קשר מחוננים
- טלפון: 04-9838775 |  04-9539686  |   דוא"ל   פקס: 9838843 -04
יצירת קשר משרד מצטיינים - טלפון: 04-9838918 |  דוא"ל​  
  ​
​​המחונן 7/24

Footer Mobile