מחוננים - מנהלה וטפסים

בדף זה תמצאו טפסים שונים לשימוש במרכז הדו-מחוזי למחוננים באורנים. 
יש ללחוץ על הקישור לקבלת הטופס. 
יש למלא כל טופס ולשלוח אותו בדוא"ל למרכז למחוננים 

טפסי הרישום: 
  
טפסי אירוח
שלב א'

(יש למלא ולשלוח בדוא"ל למשרד לורדית לשם קבלת אישור על התאריך לאירוח)

שלב ב'
(יש להדפיס ולתת להורי האורח/ת) למילוי וחתימה. את הטופס יש להביא עם האורח/ת

                                                                                                                     ​
Footer Mobile