תוצרי תלמידים

​​קורס תקשורת חברה וניו-מדיה עם המורה קארן גרינברג​

קורס תכנות אתרים עם המורה קארן גרינברג

מצורפים קישורים לאתרים שפותחו על ידי התלמידים: 

האתר של יואב רייכשטיין 

האתר של יובל שמר  ואורי נאדם 

האתר של ליאור נון 

האתר של אריאל לודוביץ' 

האתר של דור סגל 

האתר של עומרי שחורי

Footer Mobile