צוות המרכז למחוננים

שםתחום התמחות עיקרידוא"ל
​שושי בר-נוב
​מנהלת המרכז למחוננים
​shoshi.barnov@oranim.ac.il
אברמסון יעלחשיבה מתמטיתyaeli.abr6@gmail.com
אודסר איילתמדעי החברהayeletodesser@gmail.com
אור נעמהאמנותnaamaor@zahav.net.il
אור תמרקרמיקהtamar823@gmail.com
ארנון כהן יעלמזכירהyael.arnon@oranim.ac.il
בירגר גנאדישחמט ומשחקי חשיבהgenbirger@gmail.com
בלוקון פולינהאמנותpolizubenko@gmail.com
בר תנא הדסספרותhegb.grace@gmail.com
גרוס מיכלמשפטיםmichalgr@yvc.ac.il
גרוסמן אבירדיו ותקשורתavi_g@oranim.ac.il
גרוסר אבנרהיסטוריה יהודיתavnergrosser@gmail.com
גרינברג קארןתקשורת/ אינטרנט/ ספרדיתkarengri@gmail.com
עו"ד דוד אריהמשפטים/ תקשורת/ פילוסופיהdavidar35@gmail.com
הרשקו ורדיתרכזת אדמיניסטרטיביתmehunanim@oranim.ac.il
וינמן דורוןזואולוגיה/ ביולוגיהdoronwe9@walla.co.il
יואלי נועהספרות/ כתיבה יוצרתnoa_y@oranim.ac.il
יעיש מלמד איילתתאטרון פלייבקil8mel@gmail.com
יעקוב  גילהאתיקה רפואיתgilayak@gmail.com
כהן- ורבורג אסתראמנות ממוחשבתst@sharelite.net
לוז אילןצילום/ תקשורתilanluz@gmail.com
לוין שרהארכיאולוגיה/ תולדות האומנותsarahlevin123@gmail.com
לידר נועםאמנות לחימה- ווינג צ'וןnoamc.lidar@gmail.com
ליכטהויז נועהאמנות ויצירהnoa.lic@gmail.com
דר' מלצר דודוטרינריהduditle1@gmail.com
נגרי אלוןתעופה וחללateufa@netvision.net
דר' פולישוק אלכסרובוטיקהalepole@gmail.com
ציפוק רונןוידאוronen_t@oranim.ac.il
קלע דנהיועצת חינוכיתdana.kella@oranim.ac.il
קמינסקי לוטםמשחבת ישראל/ כתיבה יוצרת/ פילוסופיהlotem.kaminski@oranim.ac.il
קפוטא דרורמדעיםkapota@post.bgu.ac.il
רוזנצויג רויתתאטרוןwravit@gmail.com
רוזנר אריאלמשחקי תפקידים/ פנטזיה/ היסטוריהrelrosnerdm@gmail.com
דר' שטיין בוריסמדעים/ רפואהshteinbor@gmail.com
שגיב עינבאנימציה ממוחשבתeinav.sagiv@oranim.ac.il
דר' שמואלי מרווהזואולוגיה/ ביולוגיה/ לימודי א"יshmueli15@walla.com
שפירא גילוידאוgil_sha@oranim.ac.il


Footer Mobile