ק.מ.ה - פעילות לנוער וצעירים

פעילות לנוער וצעירים 
חזון היחידה
היחידה לפעילות נוער וצעירים  באורנים פועלת להעשרת הידע המדעי של ילדים ובני נוער מכל המגזרים והשכבות הסוציו-אקונומיות באזור הצפון ולהרחבת חשיפתם לעולם האקדמיה, במטרה לסייע בצמצום פערים חברתיים באמצעות הנגשת השכלה גבוהה. זאת באמצעות כינון מערכת קורסים מדעיים מעוררי השראה, שימור ופיתוח הסקרנות הטבעית הקיימת בכל ילדה וילד ושימת דגש על ערכי מנהיגות ויזמות.

הקורסים שלנו מאושרים בגפ"ן - מנהיגות אקדמית לילדים ובני נוער , מספר תוכנית : 12055
Footer Mobile