תבניות מיתוג להורדה

לרשותכם מספר תבניות ומצגות להורדה.
לכל מצגת ישנם שקפי שער ואפשריות נוספות בשקפים הפנמיים.
ניתן להורדה בלחיצה על הבחירה.
סרטון הדרכה על השימוש בתבניות המיתוגFooter Mobile