הסכמי עבודה קיבוציים

חברי סגל יקרים,
התפקיד המרכזי של ארגון העבודה הייציג שלנו הוא לקדם את תנאי ההעסקה שלנו בכלל ואת שכר העבודה שלנו בפרט. כידוע לכולנו, מאז 'תכנית הייצוב' בשנת 1985, הולך ונשחק כוחה של העבודה המאורגנת. מדובר בתהליך ארוך שנים שלמרות מורכבותו המוכרת, מסתכם במאבק של ארגוני עבודה למיניהם, כולל 'הסתדרות המורים', להבטיח את זכויותיהם של העובדים אל מול מגמה ברורה ומתמשכת של הפרטה, פירוק ההסכמים הקיבוציים, פגיעה בזכויות עובדים וקיצוצים שיטתיים במערכת הציבורית. על רקע תהליך זה ולמרות המציאות הקשה שנוצרה בתחום זה, 'הסתדרות המורים' עושה כל שביכולתה להבטיח את זכויות העובדים. כפי שתוכלו לראות להלן, למרות הקשיים ניתן להגיע להישגים יחסיים. הנחת העבודה שלנו היא שככל שיותר חברי סגל יכירו את המתרחש בתחום זה, כך תתחזק יכולת המיקוח המשותפת שלנו.
Footer Mobile