שלחו פנייה לוועד

חברי סגל יקרים,
תפקיד הוועד בין השאר הוא לסייע בהתנהלות השוטפת של עבודת כולנו. במקרה שנתקלת בכל סוג של בעיה נשמח לדעת עליה על מנת שנוכל לקדם את פתרונה.

ד"ר אריאל פרידמן  - יו"ר ועד הסגל האקדמי
ד"ר עופר קצ'רגין – נציג ועד הסגל האקדמי במזכירות הארצית
איילת אילני – חברת ועד הסגל האקדמי
Footer Mobile