פעילות הוועד

חברי וחברות הסגל האקדמי באורנים
שלום רב, 

מטרת אתר הבית שלנו היא לשפר את התקשורת בין הסגל האקדמי לבין ועד הסגל האקמי ולספק מידע נחוץ הקשור בעבודתנו במכללה ואולי אף מחוצה לה.

מי אנחנו?
אנחנו נציגות הסגל האקדמי באורנים הפועלים בארגון הסגל האקדמי במכללות להכשרת מורים אשר בהסתדרות המורים.

אנחנו – אריאל, אילת, רחל, ניבי - נציגות הסגל האקדמי באורנים, נבחרנו בראשית תש"ף על-ידי חברי הסגל האקדמי.
הבחירות הבאות לוועד תתקיימנה בראשית
תשפ"א.

מה אנחנו עושות כוועד?

אנחנו מרכזות את כלל הנושאים הנוגעים ביחסי העבודה בין חברי הסגל האקדמי במכללה לבין הנהלת אורנים, ואשר דורשים תיקון.

במסגרת זו אנחנו

  • מרכזות מידע הנוגע לזכויות חברי סגל במכללות ומעבירות מידע כזה לחברי הסגל, כשהוא מגיע אלינו.

  • מקבלות פניות של חברי סגל מאורנים, הנתקלים בקושי או בעיה עם הממונים עליהם במכללה.
  • בודקות את הפניה, נותנות לפונים מידע רלוונטי, על יסוד חוקי העבודה במדינה וההסכמים החלים על חברי הסגל במכללות.
  •  נפגשות מעת לעת עם הנהלת אורנים, מביאות בפניה פניות שהגיעו אלינו ומנסות להביא לפתרון בהסכמה.
  • במקרים בהם איננו מצליחות להביא לפתרון מוסכם (ולשמחתנו, בתש"ף זה לא קרה), אנו יכולות להיעזר בארגון היציג של חברי הסגל האקדמי – תא המכללות בהסתדרות המורים.

 

Footer Mobile