ועד הסגל האקדמי

עד הסגל האקדמי באורנים
חברי הסגל האקדמי באורנים
שלום רב, 

מטרת אתר הבית שלנו היא לשפר את התקשורת בין חברי הסגל לחברי ועד הסגל ולספק מידע נחוץ הקשור בעבודתנו במכללה ואולי אף מחוצה לה. מי אנחנו? אנחנו נציגי הסגל האקדמי באורנים הפועלים בארגון הסגל האקדמי במכללות להכשרת מורים אשר בהסתדרות המורים. 

נשמע מסובך?
הנה ההסבר: 
הסתדרות המורים ההיסטורית קמה בזיכרון יעקב כבר ב-1903. מטרותיה המוצהרות היו "להיטיב את מצב החינוך בארץ-ישראל ולתת צביון לאומי עברי לכל בתי הספר בארץ-ישראל; להחיות את השפה העברית והרוח הישראלית בבתי הספר; ולהיטיב את מצב מורי בתי הספר בארץ-ישראל". ב-1920 קמו ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל והסתדרות המורים, שהייתה האיגוד המקצועי הראשון בארץ, והייתה בה חלק חשוב. מאז חלפו שנים...             
                   
Footer Mobile