טופס נייח

כתיבה אקדמית

לימודי הכתיבה האקדמית נועדו להקנות לסטודנטים אסטרטגיות קריאה של טקסטים מדעיים־אקדמיים ומתן כלים לכתיבה אקדמית הכוללים בחירת נושא, ניסוח שאלת מחקר, איתור מקורות, חלוקה לראשי פרקים, שמירה על כללי הציטוט והרישום, כתיבה במעבד תמלילים, מיזוג מקורות מידע שונים ומתן פרשנות לגביהם.

  • קורס כתיבה אקדמית הוא קורס תשתית חובה לכל סטודנט (בציון סופי 'עבר' – 70). הקורס יילמד בסמסטר א של שנת הלימודים הראשונה, משום שהוא מקנה את מיומנויות התשתית ההכרחיות לצורך כתיבת עבודות אקדמיות.
  • הסטודנטים הערבים ילמדו כתיבה אקדמית כקורס שנתי במהלך שנה א כדי לתת מענה להיותם דוברי עברית כשפה שנייה.
  • מעבר בהצלחה של קורס כתיבה אקדמית הוא תנאי לשיבוץ בקורסי הסמינריון.
  • ניתן לקבל פטור מקורס כתיבה אקדמית אם כבר נלמד קורס זהה במסגרת לימודים אקדמיים במוסד אחר (ולא במסגרת של מכינה קדם אקדמית).
    הפטור יינתן על-ידי ראשת תחום לימודי לשון למטרות הוראה.
Footer Mobile