טופס נייח

שאלות נפוצות

מהם המסמכים הדרושים להרשמה לתואר ראשון?
​טופס הרשמה מלא, תעודת בגרות/מכינה, ציון פסיכומטרי (במידה ונדרש), ציון יע"ל (במידה ונדרש) צילום ת.ז., 2 תמונות פספורט, אישור רפואי, אבחון על לקויות למידה (במידה ויש), תעודת שחרור מהצבא. 

מהם המסמכים הדרושים להרשמה להכשרת אקדמאים להוראה?
​טופס הרשמה מלא, זכאות לתואר/אישור שקילה , גיליון ציונים של התואר, ציון יע"ל (במידה ונדרש) צילום ת.ז., 2 תמונות פספורט, אישור רפואי, אבחון על לקויות למידה (במידה ויש).

עד מתי צריך להגיש את המסמכים?
​מומלץ להגיש את כל המסמכים מיד בהרשמה מכיוון, שהמסמכים נחוצים לשם רישום תקין מול משרד החינוך ולא יאוחר משבועיים לאחר תחילת שנת הלימודים.

מהו ראיון קבלה?
​כל נרשם למכללה מחויב בראיון קבלה. ישנם ראיונות קבלה אישיים וישנם ראיונות קבלה קבוצתיים, בהם נבדקות יכולותיו האישיות והבין אישיות של המועמד והתאמתו להוראה באמצעות דינמיקה קבוצתית.
תשובה לאחר ראיון הקבלה תתקבל תוך שבועיים. 

מתי בונים מערכת שעות?
תואר ראשון בחינוך - לקראת תחילת שנת הלימודים יתקיים יום היערכות למתקבלים ללימודים לתואר הראשון בו תיערך הכרות עם נושאים רלוונטיים, וביניהם הדרכה :כיצד לבנות מערכת באמצעות האינטרנט.
לאחר יום זה, ניתן לבנות את מערכת השעות לאחר תשלום מקדמת שכ"ל, שגם אותה ניתן לשלם באמצעות האינטרנט. 
הכשרת אקדמאים להוראה - בניית מערכת השעות (שיבוץ הקורסים), תחל בחודשים יולי-אוגוסט לאחר הודעת קבלה ללימודים, לאחר תשלום מקדמת שכ"ל אותה ניתן לשלם באמצעות האינטרנט.

מתי ניתן לערוך שינויים במערכת השעות? 
​ניתן לערוך עד שבועיים אחרי תחילת שנת הלימודים באמצעות האינטרנט. 
לתמיכה ניתן לפנות למזכירויות החוגים/ הפקולטות. 

אילו שירותים ניתן לקבל באמצעות אתר אורנים?
בעמוד הסטודנטים באתר ניתן לקבל קישורים בתחומים הרלוונטיים ללימודים. 
במערכת ניהול שיעורים, קיים חשבון אישי לכל סטודנט בו הוא מנהל את מהלך לימודיו- מערכת השעות, מערכת הודעות, ציונים, מצב חשבון שכ"ל, השאלת ספרים בספרייה, מצב לימודים ( מאזן לימודים ) וכד'. 

מתי מקבלים אישורי לימודים?
​אישורי לימודים יישלחו בדואר עם תחילת שנה"ל ( 3 העתקים חתומים ). 
חשוב לשמור על אישורי הלימודים המקוריים. ניתן לצלם עותקים ולהחתימם במנהל סטודנטים. 
אישור לימודים מקורי נוסף יונפק תמורת 10 ₪, אותם יש לשלם בקופה. 

היכן ניתן לצפות בסילבוסים ובקורסים המתקיימים במכללה?
​ניתן להשתמש בקישור הבא. אין צורך בשם משתמש ובסיסמא.

מהי הלוואה מותנית?
​הסבר על ההלוואה המותנית ניתן למצוא בקישור, את הטפסים יש להוריד מהאינטרנט ולהחזיר למנהל הסטודנטים.

מהו שאלון עובד הוראה?
​כל סטודנט הלומד הוראה מחויב במילוי שאלון עובד הוראה בשנה שלפני הסטאז' בכדי לפתוח תיק במשרד החינוך ולעשות את הסטאז'​. סטודנט שלא עושה זאת במועד שיפורסם, ייאלץ לעשות בעצמו מול משרד החינוך לאחר סיום לימודיו וקבלת הזכאות. 

מה ההבדל בין סטאז' לבין עבודה מעשית? ומה ההבדל בין רישיון הוראה לתעודת הוראה?
​תעודת הוראה הינה תעודה אקדמית הניתנת ע"י המכללה באישור משה"ח בסיום הלימודים. עבודה מעשית הינה חלק מהדרישות האקדמיות לקבלת תעודת ההוראה. 
רישיון הוראה ניתן ע"י משה"ח, לאחר סיום שנת סטאז'. סטאז' הינו חובה לקבלת רישיון הוראה. 
קבלת תעודת ההוראה אינה מותנית בסדנת סטאז' וברישיון הוראה. 

מהו מאזן לימודים?
​במאזן הלימודים ( אותו ניתן לראות במערכת ניהול שיעורים) מופיעים החובות האקדמיים ללימודים, 
בחלוקה לנושאים ולעיתים לשנים. כך הסטודנט יכול לעקוב אחר מצב לימודיו: מה כבר למד ומה נשאר לו. בכל מקרה של ספק , ניתן לפנות לפקולטה הרלוונטית. 
בשאלות בנושאים הבאים: אנגלית למטרות אקדמיות, סדנת עזרה ראשונה, סדנאות זה"ב, בטחון ובטיחות ומיומנויות מחשב- יש לפנות למנהל הסטודנטים. 

מהו אישור 80% ?
​אישור זה מיועד לשם קבלת דרגת שכר מתמחה ולשם שיבוץ לשנת סטאז' במשה"ח. לקבלת אישור זה יש לסיים 80% מכל החובות לשנים א'-ג' ובתוכן חייבים להיות ציונים סופיים בכל קורסי אימוני ההוראה והדידקטיקה קורס עזרה ראשונה, סדנאות בטחון ובטיחות וזהירות בדרכים. 
האישור רלוונטי למסיימי שנה ג' בתואר הראשון לאחר שעודכנו להם ציונים סופיים ב-80% מקורסי שנים א'-ג' (כולל כל תכני החובה שפורטו) וללומדים בתכנית להסבת אקדמאים/מוסמך בהוראה שסיימו 80% מחובות תכנית הלימודים כולל כל תכני החובה שפורטו.
את אחוזי הסיום ניתן לראות באזן הלימודים שבפורטל הסטודנט.
את הבקשה לאישור ה-80% יש להגיש בפורטל הסטו' – שירותים נוספים – בקשות וערעורים (כל סטו' יגיש את הבקשה בזמן הרלוונטי ללימודיו).

מהי זכאות לתואר ו/או תעודת הוראה?
זכאות הינה אישור על סיום החובות לתואר ו/או לתעודת הוראה. האישור ניתן לאחר התהליך הבא- 
קבלת כל הציונים, בדיקת השלמת חובות ואישורם ע"י ראש חוג/מסלול/תכנית. הזכאות מונפקת לאחר 3 שבועות מרגע האישור. 
זכאות הינה שוות ערך לתעודה. 
את התעודה עצמה מקבלים בשלב מאוחר יותר. ​
Footer Mobile