התאמות וסיוע לימודי

התאמות בהיבחנות ובלמידה וסיוע לימודי
ההתאמות, ההנגשות וסוג הסיוע ייקבעו לאחר פגישה עם רכזת נגישות פרט ובהתאם למסמך רפואי ו/או אבחון, וכוללות התאמות של נגישות פיזית, נגישות חושית, התאמות בדרכי הלמידה וההיבחנות. 

Footer Mobile