נוהל אישורי צילומים לזכאים

סטודנטים המשרתים במילואים
במטרה לסייע לסטודנטים המשרתים במילואים להשתלב בלימודים עם שובם מהשירות, זכאים הסטודנטים ל-50 צילומים עבור כל יום מילואים בו נעדרו מהלימודים.
בתקופת החופשה שבין הסמסטרים, תעמוד הזכאות על 20 צילומים עבור כל יום מילואים.
לצורך מימוש ההטבה, יש להצטייד בטופס שחרור ממילואים בו רשומים מספר ימי המילואים בפועל ולפנות לרכזת אגודת הסטודנטים לקבלת קופונים לצילום.

סטודנטיות בטיפולי פוריות / שמירת הריון / לאחר לידה, אימוץ, משמורת או אומנה
סטודנטית שנעדרה מלימודים בשל טיפולי פוריות/ שמירת היריון (21 ימים לפחות בסמסטר) או לאחר חופשת לידה/ אימוץ/ קבלת ילד למשמורת, זכאית לקבל 20 צילומים, עבור כל יום לימודים שהחסירה, להשלמת פערי לימוד.
לצורך מימוש ההטבה, יש להצטייד באישורים רפואיים על הטיפולים (במהלך ההיריון), בספח ת"ז/ תעודת לידה (לאחר לידה/ אימוץ/ משמורת/ אומנה) ולפנות לרכזת אגודת הסטודנטים לקבלת קופונים לצילום.

סטודנטים בעלי לקות ראייה
סטודנטים בעלי לקות ראייה זכאים ל-100 צילומים בסמסטר.
למימוש הזכאות יש לפנות לרכזת נגישות בקשת שתאשר הזכאות לצילומים.
רכזת אגודת הסטודנטים תזכה את הסטודנט/ית בקופונים לצילומים.
Footer Mobile