תקנון הריון ולידה


סטודנטיות בטיפולי פוריות, בהריון, לאחר לידה, אימוץ, משמורת או אומנה זכאיות להקלות והטבות המפורטות בנספח 3 בתקנון הלימודים של המכללה

לשם קבלת התאמות בגין היריון /טיפולי פוריות יש למלא בקשה בפורטל האישי באופן הבא:
כניסה לפורטל >> שירותים נוספים >> בקשות וערעורים >> בקשה להתאמות לסטודנטית בהיריון/טיפולי פוריות .

לשם קבלת התאמות לסטודנט/ית לאחר לידה/משמורת/ אימוץ יש למלא בקשה בפורטל האישי באופן הבא:
כניסה לפורטל >> שירותים נוספים >>  בקשות וערעורים >>  בקשה להתאמות לסטודנט/ית  לאחר לידה/ משמורת/ אימוץ.

סטודנטיות בהריון-זכאות לסיוע בחנייה:
סטודנטיות בהיריון, החל מהחודש השביעי להריונן ועד חודש לאחר הלידה, זכאיות לחנייה חינם בקמפוס.
בחודשים השביעי, השמיני והתשיעי להיריון החנייה תתאפשר בחניות הכתומות, מתחת לבית 42 (משמאל לשער) . 
במהלך החודש התשיעי תתאפשר חנייה קרובה על פי הכוונה של המאבטחים (חניית סגל מול קשת, חניית כדורסל או חניית השאטל).

לשם קבלת כרטיס אישור חניה (אותו יש להניח ברכב), יש למלא בקשה בפורטל האישי:
כניסה לפורטל >> שירותים נוספים >> בקשות וערעורים >>בקשה לכניסה עם רכב בזמן היריון/ לאחר לידה.

כתובת לפניות לנשים בהריון:
דיקאנט הסטודנטים, דוא"ל לפניות maya_p@oranim.ac.il

נוהל אישור צילומים לזכאים
סטודנטית היולדת בתקופת לימודיה הסדירים, זכאית לכרטיס צילום הכולל 400 צילומים. 
על מנת לקבל אישור להטענת כרטיס הצילום יש לפנות לרכזת אגודת הסטודנטים

Footer Mobile