תקנון הריון ולידה

​סטודנטיות בטיפולי פוריות, בהריון, לאחר לידה, אימוץ, משמורת או אומנה זכאיות להקלות והטבות המפורטות בנספח 3 בתקנון הלימודים של המכללה. 
סטודנטית היולדת בתקופת לימודיה הסדירים, זכאית להסדרי חופשה מהלימודים ולאישור לכרטיס צילום הכולל 400 צילומים.
על מנת לקבל אישור להטענת כרטיס הצילום יש לפנות לרכזת אגודת הסטודנטים
לפרטים מלאים על הזכאויות וההקלות, יש לקרוא את נספח 3​ בתקנון הלימודים.

נוהל אישור צילומים לזכאים

Footer Mobile