שירות מילואים

מכללת אורנים מסייעת לסטודנטים המשרתים במילואים להשתלב בלימודים עם שובם מהשירות, באמצעות כרטיסי צילום ושיעורי עזר.
לפרטים ולהטבות נוספות למשרתי המילואים, יש לקרוא את נוהל התאמות בגין שירות מילואים – נספח 4​ בתקנון הלימודים.​

מאיה פרץ – רכזת מילואים בדיקנאט
טלפון – 04-9539627


Footer Mobile