שירות מילואים

כרטיסי צילום ושיעורי עזר
מכללת אורנים מסייעת לסטודנטים המשרתים במילואים להשתלב בלימודים עם שובם מהשירות, באמצעות כרטיסי צילום ושיעורי עזר.
לפרטים ולהטבות נוספות למשרתי המילואים, יש לקרוא את נוהל התאמות בגין שירות מילואים – נספח 4​ בתקנון הלימודים.​

מאיה פרץ – רכזת מילואים בדיקנאט
טלפון – 04-9539627


ולת"ם (ועדה לתאום מילואים)
בקשה לדחיית/ ביטול/ קיצור שירות מילואים ניתן להגיש לותל"ם על צו מילואים שמשכו שישה ימים ומעלה, בקשות על צווים שמשכם חמישה ימים או פחות יש להגיש בנוהל בקשת 58.
את הבקשה יש להגיש עד 30 ימים לפני מועד תחילת המילואים, אלא עם כן מדובר בצו מילואים שהתקבל מהרגע להרגע.
חיילים במקצוע רופא או פרמדיק יגישו בקשה לולת"ם דרך מקרפר harap4mil@idf.il.

הועדה לא מטפלת בבקשות לדחיית שירות מטעמים אישיים או רפואיים.
בקשות לשחרור מסיבות אישיות יש להגיש למפקד היחידה, באמצעות מוקד השירות למשרתי המילואים בצה"ל, על גבי טופס בקשה לקיצור/ ביטול/ דחיית שירות המילואים.
בקשות לשחרור מטעמים רפואיים יש להפנות לרופא היחידה, באמצעות מוקד השירות למשרתי המילואים בצה"ל.

סטודנט יכול להגיש בקשה באופן ממוחשב דרך האזור האישי  באתר המילואים של צה"ל.
ניתן להגיש בקשת ולת"ם דרך האזור האישי 24 שעות לאחר אישור הצו באתר.
יש לוודא הגעת המסמכים מול מוקד המילואים במספר 1111 (שלוחה 4) כ-24 שעות לאחר הגשת הפנייה.
סטודנטים זכאים לייצג עצמם בוועדה, הייצוג הינו ייצוג טלפוני. בקשות לייצוג יש להעביר מראש בצירוף לבקשה.
מוקד המילואים פועל בימים א' - ה' בין השעות 8:15 עד 18:00
טלפון (רב קווי): 1111 (שלוחה 4)
דואר אלקטרוני:  Valtam@mail.idf.il
זכאים להגיש בקשה:
סטודנטים לתואר ראשון 
סטודנטים לתואר שני –  ייבחנו מקרים פרטניים של סטודנטים לתואר שני, כגון מועדי בחינות בתקופת הזימון. כל מקרה ייבחן לגופו במדור ולת"ם, בכפוף להמצאת האישורים המתאימים ממוסד הלימודים.


המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה:
  • טופס בקשה לדחיית שירות מילואים – מסיבות לימודים
  • אישור לימודים בתוקף מהחודש האחרון המפרט את חוג הלימוד ושנת הלימוד. אישור לימודים רשמי ניתן להנפיק בפורטל האישי.
  • מכתב מנמק
  • מערכת שעות - מומלץ
  • ​לוח בחינות - מומלץ
 
ערעור על ולת"ם
ניתן להגיש ערעור על החלטת הועדה עד 7 ימים מיום הדיון בוועדה לתיאום מילואים. 
יש למלא טופס ערעור 
 
לתשומת ליבך!
מידע זה מבוסס על אתר המילואים של צה"ל.
המידע העדכני והמדויק ביותר נמצא באתר המילואים 
Footer Mobile