שאלות נפוצות

מידע אודות מלגות ניתן לקבל בקישור

למלגות המפורסמות באתר שהינן בשיתוף פעולה עם גופים חיצונים, מצורפים קישורים על מנת להגיע לאתר המלגות השונות.
בנוסף, מומלץ לעקוב אחר פרסומי משרד הדיקנאט על מנת לקבל מידע על מלגות שנפתחות לרישום/ הגשת מועמדות.

מכללת אורנים מוגדרת כמכללה פריפריאלית ולכן סטודנטים בשנה א' אשר עומדים בקריטריונים (חיילים משוחררים/ שירות לאומי מלא עד 5 שנים מהשחרור) זכאים לקבלת הטבת חוק הפריפריה.

אין כל צורך לעשות פעולה כלשהי, מכללת אורנים מדווחת באופן גורף על המתקבלים לשנה א' ליחידה לחיילים משוחררים במשה"ב. לקראת סמסטר ב', תקבלו הודעה לפיה עליכם להיכנס לאזור האישי באתר היחידה לחיילים משוחררים ולמלא פרטים. הכספים ששולמו במהלך שנה א', יוחזרו לזכאים לקראת ספטמבר של השנה העוקבת.

עליך לפנות למדור שכר לימוד ולבקש הסדר תשלום דרך הפיקדון.

מלגת סיוע בשכר לימוד – מלגה שמוענקת לזכאים שיעמדו בתבחין כלכלי שנקבע ע"י המכללה.
ההרשמה למלגה מפורסמת לאחר פתיחת שנת הלימודים. חשוב לציין כי גובה המלגה הניתן, אינו מכסה את שכר הלימוד וכי הוא ניתן בחודש פברואר ולכן יש לדאוג להסדר תשלומי שכר הלימוד.
סטודנטים שימצאו זכאים לקבלת המלגה, סכום המלגה יקוזז להם מהתשלומים הבאים (חודשים מרץ ואפריל).

מרבית המלגות הניתנות כרוכות בשילוב של פעילות התנדבותית על מנת להיות זכאי לקבלת תשלומי המלגה.

המכללה מאשרת כפל מלגות כל עוד המלגאי אינו מתנדב מעל 200 שעות וסכום המלגות המצטבר אינו עולה על 15,000 שקלים.

מכללת אורנים חתמה על הסדר עם קרן שכ"ל להסדרי מימון ייחודיים.
הלוואה בגובה עד 10,000 ₪ לתואר ראשון/ 15,000 ₪ לתואר שני והסבות, שנכנסת ישירות לשכר הלימוד וניתן להחזירה בעד 36 תשלומים/ 18 תשלומים (בהתאמה) ללא ריבית. הריבית על חשבון אורנים.


לא, מומלץ להיכנס לאתר "מלגה פה​",  האתר מכיל בתוכו מידע מקיף לגבי מלגות רבות הניתנות לסטודנטים בארץ.

באתר "מלגה פה" ישנם 2 מסלולים:
מסלול ללא תשלום - חושף בפניך את המלגות המוצעות ע"פ קריטריונים שהגדרת בעת הרישום לאתר.
מסלול בתשלום סמלי – חיפוש אקטיבי ע"י אנשי האתר אחר מלגות המתאימות לסטודנט המשלם.

Footer Mobile