אוכלוסיית היעד

אוכלוסיית היעד – למי מיועדים שירותי הנגישות?

  • סטודנטים עם מוגבלות בשמיעה או בראייה
  • סטודנטים עם מגבלה מוטורית
  • סטודנטים עם מחלה כרונית
  • סטודנטים המתמודדים עם בעיה רפואית קבועה או זמנית
  • סטודנטים המאובחנים על הספקטרום התקשורתי


Footer Mobile