נוהל אישורי צילומים לזכאים

הסטודנטים הסדירים הבאים זכאים לצילומים:
1.    סטודנטים המשרתים במילואים.
2.    סטודנטיות בטיפולי פוריות/ שמירת הריון/ לאחר לידה, אימוץ, משמורת או אומנה.
3.    סטודנטים בעלי לקות ראייה.

סטודנטים המשרתים במילואים
1.    במטרה לסייע לסטודנטים המשרתים במילואים להשתלב בלימודים עם שובם מהשירות, זכאים הסטודנטים ל-50 צילומים ליום מילואים.
2.    למימוש הזכאות יש לפנות למזכירת דיקנאט הסטודנטים עם אישור על ימי המילואים.
3.    מזכירת דיקנאט הסטודנטים תאשר הזכאות לצילומים.
4.    מזכירת אגודת הסטודנטים תטען את כרטיס הסטודנט/ית בצילומים בהתאם לאישור.

סטודנטיות בטיפולי פוריות / שמירת הריון / לאחר לידה, אימוץ, משמורת או אומנה
1. סטודנטית שנעדרה מלימודים בשל טיפולי פוריות/ שמירת היריון (21 ימים לפחות בסמסטר) או לאחר חופשת לידה/ אימוץ/ קבלת ילד למשמורת, זכאית לקבל צילומים להשלמת פערי לימוד.
2. הזכאות הינה ל-400 צילומים.
3. למימוש הזכאות יש לפנות למזכירת דיקנאט הסטודנטים עם אישור מתאים: אישור רפואי / אישור לידה / אימוץ / משמורת + מערכת שעות, לא יאוחר מחודש לאחר חזרת הסטודנטית ללימודים.
4. מזכירת דיקנאט הסטודנטים תאשר הזכאות לצילומים.
5. מזכירת אגודת הסטודנטים תטען את כרטיס הסטודנטית בצילומים בהתאם לאישור.

סטודנטים בעלי לקות ראייה
1. סטודנטים בעלי לקות ראייה זכאים ל-100 צילומים בסמסטר.
2. למימוש הזכאות יש לפנות לרכזת נגישות בקשת שתאשר הזכאות לצילומים.
3. מזכירת אגודת הסטודנטים תטען את כרטיס הסטודנט/ית בצילומים בהתאם לאישור.
Footer Mobile