מלגות הצטיינות

מכללת אורנים מכירה בהצטיינות אקדמית וחברתית כיעד שיש ברצונה לעודדו ולטפחו. על כן היא מייעדת תקציב מיוחד עבור מלגות הצטיינות לסטודנטים. המלגות יחולקו על פי תקנון ההצטיינות שמופיע בתקנון הסטודנטים.

מלגות הצטיינות בתואר הראשון: 
מלגות הצטיינות יינתנו לסטודנטים סדירים, לא כולל משלימי תואר והסבות למיניהן. 
במלגות הצטיינות בתואר הראשון יזכו רק מצטיינים (שעמדו בדרישות הסף של ההצטיינות) שלומדים גם לתעודת הוראה. 
סטודנטים בתוכנית המצטיינים של משרד החינוך אינם זכאים למלגת הצטיינות. 
הקריטריונים לקבלת מלגת הצטיינות הם:
1. סיום לא פחות מ-24 ש"ש בשנה הקודמת לשנה בה ניתנת המלגה.
2. לא נמצאה האשמה בהתנהגות בלתי ראויה.
3. ציון ממוצע של 93 ומעלה
4. המלצה של ראש החוג/ תכנית ההכשרה 
5. דירוג בחוג/ תכנית ההכשרה 
מספר המלגות ייקבע בהתאם להקצאת אורנים מדי שנה. 
המלגאים נבחרים כל שנה, ע"י הפקולטות, על סמך ציוני השנה הקודמת.
ניתן לקבל מלגה פעם אחת במהלך שנות הלימוד. 

מלגת קרן ריינשטיין – מצטייני תואר שני 
תכניות התואר השני מעניקות מדי שנה מלגות הצטיינות מטעם קרן מרווין ריינשטיין. 
הקריטריונים לקבלת המלגה:
  • הצטיינות בלימודים בציון ממוצע 88 ומעלה בלפחות 50% מהקורסים בתכנית.
  • הגשת הצעה לעבודת גמר, לאחר אישור המנחה וסיום כל חובות הקדם ולימודי ההשלמה.
  • כתיבת עבודת גמר בתחום תרבות יהודית במובנו הרחב של המושג או בתחום קידום החינוך הערכי, ההוראה והלמידה של תרבות יהודית.
  • שמירה על יושרה אקדמית
  • עדיפות לכותבים עבודות מורחבות/תזות.
ועדה מחליטה – סגל הוראה בפקולטה ללימודים מתקדמים, בראשות דיקן הפקולטה ובהשתתפות דיקן הסטודנטים.

Footer Mobile