מלגות חיצוניות הכוללות פרויקטים חברתיים

משרד החינוך בשיתוף מפעל הפיס מעניקים מלגות לסטודנטים הלומדים במכללות האקדמיות לחינוך ומתמחים בהוראת אנגלית, מתמטיקה ולשון. פרטים נוספים יפורסמו בקרוב.

מלגת הנצחה
פרויקט להנצחת נופלים בשירות הצבאי, בפעולות האיבה ובתאונות דרכים.
הסטודנטים ידריכו ויפעלו יחד עם תלמידי כיתות ט'-י"א בבתי הספר העל יסודיים, בפעילות שבמסגרתה יתוודעו למשפחות שאיבדו את יקיריהן בנסיבות שונות (חיילים - שנפלו בעת שירותם הצבאי, אזרחים שנהרגו בפעולות טרור, אנשים שנספו בתאונות דרכים).
במסגרת הפעילות ילמדו על חייו של האדם שנלקח מיקיריו, ילוו את המשפחה, יאספו את סיפורי זיכרונותיהם, תמונות, מכתבים וכל מה שהמשפחה מבקשת להציג, וייצרו אלבום לזכרו, או כל תוצר אחר עליו יוסכם, אותו הם יעניקו בסוף שנת הפעילות למשפחה. 
הפעילות יכולה להתקיים גם לזכרם של חללים, אשר אין בנמצא קרובים אשר יכולים לספר עליהם ואז החומר עליהם נאסף ממקורות אחרים. היקף הפעילות יעמוד על כ-80 שעות לאורך השנה. השעות כוללות גם מפגשי הדרכה. סטודנט מלווה תלמידים יקבל מלגה של 4,500 ש"ח ותוספת של 500 ש"ח עבור נסיעות.
לפרטים והרשמה

פר"ח 
פר"ח הוא פרויקט חונכות ארצי המערב סטודנטים בפעילות של חונכות לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ורגשית.
החונך מעניק לילד תשומת לב אישית ודגם חיובי לחיקוי ובכך מסייע לילד לממש את הפוטנציאל הגלום בו, לפתח הערכה עצמית חיובית ולשגשג. 
במכללת אורנים ניתן להשתלב בפעילות מרכז קשת ולחנוך סטודנטים.
מדי שנה משתתפים בפרויקט כ- 20% מכלל הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל המקבלים בתמורה לפעילותם מלגת לימודים חלקית. 
גובה המלגה: 5,200 ₪ עבור 120 שעות התנדבות בשנה. 
הרשמה - באתר פר"ח בלבד
  
סחל"ב 
תוכנית סחלב נועדה לשלב סטודנטים בפעילויות העשרה קבוצתיות במסגרות יום חינוך ארוך (בבתי ספר וגני ילדים) בתמורה למלגת לימודים. 
התוכנית מיועדת לסטודנטים, אזרחי ישראל, הלומדים תכנית לימודים מלאה לקראת תואר ראשון במוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה. 
סטודנט שישתתף בתכנית זכאי למלגה, תמורת התחייבותו להשתלב בפעילות חינוכית בבית הספר היסודי/בגן הילדים בהיקף של 4 שעות שבועיות, בשעות הלימודים (ביום אחד או ביומיים בשבוע).
שעות הפעילות הינן בהתאם לשעות הפעילות של בתי הספר/הגנים.
סטודנט שישתתף בתוכנית באופן מלא, יזכה במלגה בגובה 60% משכר הלימוד הנהוג באותה שנת לימודים.
עדיפות תינתן לסטודנטים שכתובתם הקבועה היא באחד מיישובי הפריפריה ומבקשים להשתלב בבית ספר/בגן ילדים באזור מגוריהם. 
  
מלגת מפעל הפיס
מפעל הפיס מעניק מלגות בסך 10,000 ₪ לסטודנטים שיעברו בהצלחה סדנאות מיון והערכה ישערכו ע"י הדיקנאט. תמורת המלגה יהיה על הסטודנטים להתנדב, במסגרות שיקבעו ע"י המכללה, במשך 130 שעות במהלך שנת הלימודים.

מלגת אתגרים
מלגות המיועדות לסטודנטים וסטודנטיות ערבים לתואר ראשון, שעברו את תהליך המיון.
גובה המלגה 5,500 ש"ח בתמורה ל-120 שעות מעורבות חברתית וחינוכית המיועדות לחברה הערבית ניתן לבצע את שעות המעורבות החברתית בשני מסלולים:
במכללה - סטודנטים משנה ב' ומעלה, שייקחו חלק בחניכת סטודנטים ערבים בשנת הלימודים הראשונה וסיוע בתחילת דרכם האקדמית.  
בקהילה – סטודנטים מכל השנתונים, שייקחו חלק במעורבות חינוכית וחברתית בקהילות שונות בהתאם להחלטת המכללה.

​משרד החינוך ומפעל הפיס 
משרד החינוך בשיתוף מפעל הפיס מעניקים מלגות לסטודנטים הלומדים במכללות האקדמיות לחינוך ומתמחים בהוראת אנגלית ולשון.
משרד החינוך בוחר את הסטודנטים שיזכו במלגה.

הקריטריונים לקבלת המלגה לסטודנטים בחוג לאנגלית:
1. עמידה במבחן כניסה לחוג לאנגלית שמתקיים כתנאי קבלה למכללה.
2. סטודנטים לתואר ראשון: הכשרה במסלול העל יסודי ז'-', 5 יח"ל אנגלית בבגרות בציון 90 ומעלה, רמת פטור ברכיב אנגלית בפסיכומטרי, אמי"ר או אמיר"ם. תינתן עדיפות לסטודנטים בשנה ג'.
סטודנטים להכשרת אקדמאים לאנגלית: תואר אקדמי בשפה או ספרות אנגלית בממוצע 80 ומעלה.
סטודנט בתוכנית מוסמך להוראה: תואר אקדמי בשפה או ספרות אנגלית בממוצע 80 ומעלה, בעלי תואר שאינו בשפה או ספרות אנגלית - ממוצע תואר 90 ומעלה ופטור ברכיב אנגלית בפסיכומטרי, אמי"ר או אמיר"ם.

הקריטריונים לקבלת המלגה לסטודנטים בחוג ללשון:
סטודנטים לתואר ראשון: הכשרה בהוראה לעל יסודי ז'-י', 2 יח"ל לשון בבגרות בציון 90 ומעלה, ציון 100 ומעלה ברכיב החשיבה המילולית בפסיכומטרי.
סטודנטים להכשרת אקדמאים ובתוכנית מוסמך להוראה: הכשרה בהוראה לעל יסודי ז'-י', תואר אקדמי בלשון או בבלשנות בממוצע 80 ומעלה.

כל סטודנט שיבחר ע"י משרד החינוך להשתתף בתוכנית יקבל:
1. מגלת מפעל הפיס בסך 10,000 ₪ בסוף שנה"ל תשע"ח בתמורה ל-100 שעות בשנה של סיוע לתלמידים בבית ספר, בהתאם לקביעת משרד החינוך/ מכללת אורנים. (סטודנט המקבל מלגה ממפעל הפיס בשנה"ל תשע"ח במסגרת אחרת, לא יהיה זכאי למלגה זו).
2. הלוואה מותנה (מענק מותנה) של משה"ח, תתקבל במהלך סמסטר ב' של שנה"ל תשע"ח. גובה המלגה: תואר ראשון – 5800 ₪, הכשרת אקדמאים ומוסמך להוראה – 11,500 ₪. 

כל מקבלי ההלוואה מתחייבים לעבוד בסוף הלימודים במערכת החינוך בהיקף של 2/3 משרה בשנה, כנגד שנת הלוואה. השיבוץ לבית הספר יהיה ע"פ צרכי משרד החינוך ואישור המפמ"ר האחראי על תחום הדעת.
סטודנט שישלים שנת הוראה בהיקף 2/3 משרה כנגד שנת הלוואה, תהפוך ההלוואה למענק. במידה ולא עמד בהתחייבות, יהיה על הסטודנט להחזיר את ההלוואה בתנאים שיפורטו בכתב ההתחייבות. 

​​קרן גרוס
קרן גרוס הוקמה במטרה לסייע בידי משוחררי צה"ל והשרות הלאומי/אזרחי להשתלב בחיים האזרחים. 
הקרן פועלת באמצעות מתן מלגות וכן ביזום ותמיכה של פרויקטים המקדמים חיילים משתחררים ומשוחררים. 
חלוקת המלגות של הקרן מתמקדת באוכלוסיות יעד שנקבעו ע"י מועצת הנאמנים ובהם: חיילים בודדים, תושבי פריפריה גאוגרפית, יוצאי העדה האתיופית, חרדים ובני מיעוטים. 
הזכאות הינה לחיילים משוחררים ע"פ הגדרת החוק בלבד. 
רב המלגאים משתתפים בפעילות למען הקהילה בתחומי חינוך, חברה ורווחה בקהילותיהם.

​​
מלגות התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית
מחלקת המלגות של התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית, שמה לה למטרה לעודד ולהוביל שינוי חברתי ולהעצים את מעורבות הסטודנטים בקהילה ובנעשה בחברה הישראלית.
זאת מתוך ראייה שעל הסטודנטים ליטול חלק מרכזי בעיצוב המציאות שבה הם עתידים לחיות, נוכח הצרכים והאתגרים החברתיים אשר הולכים ומתעצמים.
 בהתאם לכך, המחלקה מפעילה מגוון פרויקטים ארציים של מעורבות חברתית בקהילה.
לפרטים והרשמה


Footer Mobile