מלגות חיצוניות הכוללות פרויקטים חברתיים

מלגת משרד החינוך ומפעל הפיס
משרד החינוך בשיתוף מפעל הפיס מעניקים מלגות לסטודנטים הלומדים במכללות האקדמיות לחינוך ומתמחים בהוראת אנגלית, מתמטיקה, מדעים ולשון.
מייל ובו הנחיות ופרטי הרשמה למלגה, יישלח בכל שנה לסטודנטים העומדים בקריטריונים הראשוניים הנקבעים ע"י משרד החינוך. ניהול המלגה באחריות משרד החינוך והקשר של המלגאים נעשה ישירות מול המשרד.


מלגת הנצחה
פרויקט להנצחת נופלים בשירות הצבאי, בפעולות האיבה ובתאונות דרכים.
הסטודנטים ידריכו ויפעלו יחד עם תלמידי כיתות ט'-י"א בבתי הספר העל יסודיים, בפעילות שבמסגרתה יתוודעו למשפחות שאיבדו את יקיריהן בנסיבות שונות (חיילים - שנפלו בעת שירותם הצבאי, אזרחים שנהרגו בפעולות טרור, אנשים שנספו בתאונות דרכים).
במסגרת הפעילות ילמדו על חייו של האדם שנלקח מיקיריו, ילוו את המשפחה, יאספו את סיפורי זיכרונותיהם, תמונות, מכתבים וכל מה שהמשפחה מבקשת להציג, וייצרו אלבום לזכרו, או כל תוצר אחר עליו יוסכם, אותו הם יעניקו בסוף שנת הפעילות למשפחה. 
הפעילות יכולה להתקיים גם לזכרם של חללים, אשר אין בנמצא קרובים אשר יכולים לספר עליהם ואז החומר עליהם נאסף ממקורות אחרים. היקף הפעילות יעמוד על כ-80 שעות לאורך השנה. השעות כוללות גם מפגשי הדרכה. סטודנט מלווה תלמידים יקבל מלגה של 4,500 ש"ח ותוספת של 500 ש"ח עבור נסיעות.
קול קורא להרשמה למלגה יפורסם בתחילת כל שנת לימוד

פר"ח 
פר"ח הוא פרויקט חונכות ארצי המערב סטודנטים בפעילות של חונכות לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ורגשית.
החונך מעניק לילד תשומת לב אישית ודגם חיובי לחיקוי ובכך מסייע לילד לממש את הפוטנציאל הגלום בו, לפתח הערכה עצמית חיובית ולשגשג. 
במכללת אורנים ניתן להשתלב בפעילות מרכז קשת ולחנוך סטודנטים.
מדי שנה משתתפים בפרויקט כ- 20% מכלל הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל המקבלים בתמורה לפעילותם מלגת לימודים חלקית. 
גובה המלגה: 7,000 ₪ עבור 120 שעות התנדבות בשנה. 
הרשמה - באתר פר"ח בלבד
  
סחל"ב 
פרויקט סחל"ב משלב סטודנטים בפעילויות העשרה קבוצתיות במסגרות יום חינוך ארוך (בבתי ספר וגני ילדים) בתמורה למלגת לימודים.
הפרויקט מיועד לסטודנטים, אזרחי ישראל, הלומדים תכנית לימודים מלאה לקראת תואר ראשון במוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
השתתפות בפרויקט סחל"ב מעניקה מלגה של כ-60% מגובה שכר הלימוד הבסיסי.
כדי לזכות במלגה, על הסטודנט/ית להשתתף בפעילות חינוכית במוסד חינוכי (בית ספר או גן ילדים) במהלך יום הלימודים, בהיקף כולל של 113 שעות שנתיות.
התוכנית פועלת בפריסה ארצית וקיים מגוון רחב של מוסדות לבחירת הסטודנט/ית.

מלגת מפעל הפיס
מפעל הפיס מעניק מלגות בסך 10,000 שקלים לסטודנטים, באמצעות הרשויות המקומיות.
לאורנים הסכמים עם מספר רשויות מקומיות בסביבתה.
תמורת המלגה יהיה על הסטודנט להתנדב במגוון תחומים ברשויות, במשך 140 שעות במהלך שנת הלימודים.
קולות קוראים למלגת מפעל הפיס והרשויות השונות יפורסמו בתחילת כל שנת לימוד.

​​קרן גרוס
קרן גרוס הוקמה במטרה לסייע בידי משוחררי צה"ל והשרות הלאומי/אזרחי להשתלב בחיים האזרחים. 
הקרן פועלת באמצעות מתן מלגות וכן ביזום ותמיכה של פרויקטים המקדמים חיילים משתחררים ומשוחררים. 
חלוקת המלגות של הקרן מתמקדת באוכלוסיות יעד שנקבעו ע"י מועצת הנאמנים ובהם: חיילים בודדים, תושבי פריפריה גאוגרפית, יוצאי העדה האתיופית, חרדים ובני מיעוטים. 
הזכאות הינה לחיילים משוחררים ע"פ הגדרת החוק בלבד. 
רב המלגאים משתתפים בפעילות למען הקהילה בתחומי חינוך, חברה ורווחה בקהילותיהם.

​​לפרטים והרשמה Home | kerengruss

מלגות התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית
מחלקת המלגות של התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית, שמה לה למטרה לעודד ולהוביל שינוי חברתי ולהעצים את מעורבות הסטודנטים בקהילה ובנעשה בחברה הישראלית.
זאת מתוך ראייה שעל הסטודנטים ליטול חלק מרכזי בעיצוב המציאות שבה הם עתידים לחיות, נוכח הצרכים והאתגרים החברתיים אשר הולכים ומתעצמים.
 בהתאם לכך, המחלקה מפעילה מגוון פרויקטים ארציים של מעורבות חברתית בקהילה.


Footer Mobile