מלגות לעולים חדשים

  • ​המנהל לסטודנטים עולים במשרד הקליטה
המנהל לסטודנטים עולים במשרד הקליטה מעניק לסטודנטים עולים תמיכה אקדמית ואישית. מטרת הסיוע היא מתן ליווי ותמיכה בסטודנטים עולים בזמן לימודיהם.

  • ​הסוכנות היהודית
הסוכנות היהודית מעניקה מלגות סיוע בשכר לימוד לסטודנטים עולים הלומדים במוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בארץ. מלגות שכר הלימוד מוענקות במסגרת פרויקטים ייעודיים שמקיימת הסוכנות היהודית במטרה לסייע לצעירים להתפתח, להתקדם ולהצליח מבחינה חברתית וכלכלית בדרכם לרכישת השכלה גבוהה ובצעדיהם לקראת השתלבות בחברה הישראלית. הסיוע מיועד לקהלי יעד מגוונים בקרב אוכלוסיית הסטודנטים בישראל בדגש על סטודנטים עולים חדשים וסטודנטים הלומדים ביישוביי הפריפריה החברתית כלכלית, בוגרי כפרי עליית הנוער ועוד. 

  • ​מלגת היא"ס 
מלגת היא"ס מיועדת לסטודנטים עולים שעומדים בקריטריונים הבאים:
1. עליה לישראל החל מתאריך 1.1.2007, ועבור עולים יוצאי אתיופיה החל מתאריך 1.1.1990.
2. סיום של לפחות סמסטר לימודים אחד בישראל (שלא במסגרת לימודי מכינה) של לימוד תואר המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
3. נותרה למועמד/ת לפחות שנת לימודים אקדמית מלאה לפני סיום התואר.
הערה: קטינים חוזרים, תושבים חוזרים ואזרחים עולים העומדים בתנאים אלו יכולים להגיש את מועמדותם אם שהו מעל לעשר שנים בחו"ל.

  • ​ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה (נאקוג')
תוכנית "אמץ סטודנט" של הארגון מעניקה מלגות לסטודנטים יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י המל"ג. המלגה ניתנת לסטודנטים בשנה ב' שסיימו את שנת לימודיהם הראשונה בממוצע 75 ומעלה. 

  • מלגת קרן מכבים
מלגה לסטודנטים לתואר ראשון או שני בעלי זיקה לאיראן: עולים מאיראן / דור שני
(לפחות אחד מההורים) / דור שלישי (לפחות אחד מהסבים/סבות) ליוצאי איראן.
מלגה מיוחדת:
מיועדת לסטודנטים/ות יוצאי העדה האתיופית בלבד.
לפרטים נוספים: קרן מכבים יוצאי איראן- maccabim.org​

  • מלגת מרום
מלגות מרום הינן מלגות שנתיות לתואר ראשון ושני המוענקות כחלק מתכנית המל"ג לעידוד המצוינות האקדמית עבור יוצאי אתיופיה, בתמורה לביצוע שעות פעילות בכל שנה אקדמית. 
המלגה מופעלת ע"י פר"ח.
המלגה מיועדת לסטודנטים יוצאי אתיופיה הנמצאים בארץ מעל 15 שנה או ילדי הארץ.
סטודנטים תואר ראשון - שנה א' (מלגה עבור כל שנת לימוד עד סיום התואר).
קיימת אפשרות לסטודנטים בשנה ב' להירשם, אם לא נרשמו בשנה א', הקבלה לפי תנאי המלגה ומימון המלגה יינתן לשנים שנותרו לתואר.
סטודנטים תואר שני - שנה א' (מלגה עבור שנה א' בלבד)
גובה המלגה הוא 10,000 שקלים לשנה.
בתמורה למלגה נדרשים הסטודנטים לתואר ראשון לפעילות חברתית בכל שנה בהתאם למפורט להלן: 
שנה א' - 40 שעות
שנה ב' - 60 שעות
שנה ג' - 60 שעות
שנה ד' - 40 שעות
ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד תיפתח בספטמבר 2023. 
פרטים מלאים ניתן לקבל מרכזת מיכאל בדיקנאט.

  • ​מלגת קרן חנן עינור
מלגה המיועדת לסטודנטים יוצאי אתיופיה, שלומדים לתואר ראשון לפחות 12 שעות שבועיות / סטודנטים לתואר שני, שאינם מקבלים תמיכה ממנהל הסטודנטים/ מהמל"ג או מלגת מרום.
גובה המלגה נע בין 2,000-7,000 שקלים תמורתם יהיה על הסטודנטים לשלוח גיליונות ציונים של שני הסמסטרים ולהשתתף בטקס חלוקת מלגות שנתי.
בוגרי התוכנית זכאים לליווי תעסוקתי ע"י יועצת קריירה וכן לקורס הכנה למבחני נציבות.
לפרטים נוספים: קרן חנן עינור- kerenaynor.org.il​

Footer Mobile