מלגות לעולים חדשים

​המנהל לסטודנטים עולים במשרד הקליטה
המנהל לסטודנטים עולים במשרד הקליטה מעניק לסטודנטים עולים תמיכה אקדמית ואישית. מטרת הסיוע היא מתן ליווי ותמיכה בסטודנטים עולים בזמן לימודיהם.

​הסוכנות היהודית
הסוכנות היהודית מעניקה מלגות סיוע בשכר לימוד לסטודנטים עולים הלומדים במוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בארץ. מלגות שכר הלימוד מוענקות במסגרת פרויקטים ייעודיים שמקיימת הסוכנות היהודית במטרה לסייע לצעירים להתפתח, להתקדם ולהצליח מבחינה חברתית וכלכלית בדרכם לרכישת השכלה גבוהה ובצעדיהם לקראת השתלבות בחברה הישראלית. הסיוע מיועד לקהלי יעד מגוונים בקרב אוכלוסיית הסטודנטים בישראל בדגש על סטודנטים עולים חדשים וסטודנטים הלומדים ביישוביי הפריפריה החברתית כלכלית, בוגרי כפרי עליית הנוער ועוד. 

​מלגת היא"ס 
מלגת היא"ס מיועדת לסטודנטים עולים שעומדים בקריטריונים הבאים:
1. עליה לישראל החל מתאריך 1.1.2007, ועבור עולים יוצאי אתיופיה החל מתאריך 1.1.1990.
2. סיום של לפחות סמסטר לימודים אחד בישראל (שלא במסגרת לימודי מכינה) של לימוד תואר המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
3. נותרה למועמד/ת לפחות שנת לימודים אקדמית מלאה לפני סיום התואר.
הערה: קטינים חוזרים, תושבים חוזרים ואזרחים עולים העומדים בתנאים אלו יכולים להגיש את מועמדותם אם שהו מעל לעשר שנים בחו"ל.

​ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה (נאקוג')
תוכנית "אמץ סטודנט" של הארגון מעניקה מלגות לסטודנטים יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י המל"ג. המלגה ניתנת לסטודנטים בשנה ב' שסיימו את שנת לימודיהם הראשונה בממוצע 75 ומעלה. 

Footer Mobile