מלגת מפעל הפיס ומשרד החינוך - לימודי אנגלית

סטודנטים יקרים שלום רב,
כחלק מהתכניות הלאומיות לקידום מקצועות ליבה, מפעל הפיס ומשרד החינוך מציעים מלגה לסטודנטים הלומדים לתעודת הוראה באנגלית לעל יסודי ומוכנים בתום הכשרתם להשתלב כמורים במערכת החינוך בפריפריה:

 • לסטודנטים במסגרת תכנית הכשרת אקדמאים להוראת אנגלית לבית הספר העל יסודי. 
 • לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון ותעודת הוראה באנגלית לבית הספר העל יסודי, עדיפות תינתן לשנתון ג'. 

המלגה מורכבת מ- 2 חלקים ע"פ הפירוט הבא ( סטודנט שנבחר יקבל את 2 חלקי המלגה.
(לא ניתן לקבל רק חלק אחד)

מלגת מפעל הפיס - בגובה של 10,000 ₪ 
 • בתמורה ל-4 שעות שבועיות/100 שעות בשנה של מעורבות חברתית בבי"ס ממדד טיפוח 4 ומעלה במהלך שנת הלימודים בה קיבלו את המלגה.  
 • על כל סטודנט לחתום על כתב התחייבות שיועבר למפעל הפיס שכולל: פרטים אישיים, התחייבות למעורבות חברתית. 
 • המלגה תוענק לסטודנטים עד ל-31.10.17 .
 • כל סטודנט יחתום על כתב התחייבות שיועבר למפעל הפיס, הכולל את פרטיו האישיים, ובו הוא מתחייב לקיים את המעורבות החברתית בבי"ס, בהיקף הנדרש.  סטודנט שלא יקיים את התחייבותו זו, לא יקבל את המלגה, הניתנת רק בסוף שנת הפעילות.
 • סטודנט שמקבל בשנה זו מלגה ממפעל הפיס במסגרת אחרת, לא יהיה זכאי למלגה נוספת ממפעל הפיס במסגרת תכנית ההכשרה להוראה.

משה"ח- מלגה מותנית בגובה:
 • 11,500 ₪ לסטודנטים הלומדים בתכנית הכשרת אקדמאים להוראה באנגלית, למשך שנה אחת. 
 • 5,800 ₪ לסטודנטים הלומדים תואר ראשון ותעודת הוראה באנגלית, למשך 2 שנות לימוד. 
 • בתמורה על הסטודנטים להתחייב ללמד במשך שנתיים בהיקף של 2/3 משרה בשנה בתום לימודיהם. השיבוץ לעבודה המערכת החינוך , לאחר סיום הלימודים, בהתאם לצרכים של מערכת החינוך, שאושר ע"י המפמ"ר הממונה ח על הוראת האנגלית.  
 • שנת הסטאז' יכולה להחשב לאחת מ-2 שנות המחויבות. מי שלא יעמוד בהתחייבות המלגה תהפוך להלוואה. 
 • המלגה המותנית תוענק לסטודנטים  בסמסטר ב' תשע"ז, לאחר אישור המפמ"ר הממונה על הוראת האנגלית. 

תנאי הקבלה :
 • רמת פטור באנגלית בפסיכומטרי/ אמי"ר/אמיר"ם
התנאי חל גם על סטודנטים הלומדים בתכנית הכשרת אקדמאים להוראה.  פטור שהתקבל ממוסד אקדמי לא מספיק במקרה זה , אלא פטור מאחד מהמבחנים המצוינים מעלה. 
 • עמידה בהצלחה במבחני מיון של פרוייקט "מסילה" מטעם משה"ח. מועד מבחני המיון יישלח בהמשך.  
 • עמידה בהצלחה  במבחן של אנגלית דבורה שיתקיים במכללת אורנים. מועד המבחן יישלח בהמשך. 

שימו לב, לאחר קבלת הבקשות מכל הסטודנטים בכל המכללות, יקבעו הזוכים במלגות  ע"י מפעל הפיס ומשרד החינוך, ע"פ גובה הציונים שהשיגו. 
Footer Mobile