סיום השהות במעונות ומגורים בקיץ

תאריך ה-30.6. הינו היום הקבוע לסיום הסכם המגורים במעונות בינך ובין אורנים. (מגורים בקיץ הם מעבר לחוזה הרגיל ולהם תנאים משלהם). 
 • עם סיום תקופת המגורים, עליך למסור את החדר מסודר ונקי .
 • במידה ויש מקרר – נא לרוקן, לנקות ולדאוג שהדלת תישאר פתוחה .
 • יש לנתק ולנגב המאוורר .
 • יש לרוקן ולנקות את הארונות  .
 • יש לנקות חלונות ומפסיקי החשמל .
 • שלבי אישור גמר המגורים: 
 • יש להזמין את האחראי על המעונות לבדיקת החדר לפני עזיבתו .
 • יש להחזיר את המפתח – אין לשמור מפתח לשנה הבאה .
 • החזר פיקדון עבור המפתח יתקבל בקופת אורנים,  תמורת קבלה חתומה ע"י מנהל המעונות .
 • אין להעביר פיקדון מפתח משנה לשנה. כל שנה יש לשלם הפיקדון מחדש .
 • חיוב התשלום למעונות יהיה לפי מועד החזרת המפתח למנהל המעונות .
 • סטודנטים שלא יקפידו לבצע את ההוראות הנ"ל לא יקבלו את חתימת מנהל המעונות ולא יוכלו לקבל תעודה. 

לא פינה הסטודנט את החדר ביום הפינוי, עפ"י תום תקופת החוזה, ישלם הסטודנט לאורנים פיצוי מוסכם מראש של סך בשקלים השווה ל 20 $  ליום (סעיף 6 ד').
​כל חדר שלא קיבל אישור להמשך שהייה ולא יפונה עם סיום החוזה – יפונה ע"י עובדי אורנים. 

הערה: תלמידים שלא ממשיכים במעונות בשנה הבאה מתבקשים לפנות את כל הציוד האישי. ציוד אישי שיישאר באורנים יועבר לרשות אורנים. 

לתשומת ליבך:
​סטודנט המפנה את המעונות חייב לקבל אישור בכתב על עזיבת החדר במצב תקין והחזרת המפתח וכן גמר תשלום שכר מעונות. עד שלא ימולאו כל התנאים הללו יחויב הסטודנט בשכר מעונות כאילו הוא עדיין גר במעונות. 

יום החזרת המפתח יחשב כיום פינוי החדר – הסטודנט יחויב בתשלום בהתאם. 

מגורים בחודש יולי בלבד: 
המעוניין/ת להמשיך ולגור במעונות בחודש יולי בלבד מתבקש למלא טופס בקשה חתום + אישור מקופת אורנים על תשלום המעונות לחודש יולי והעברתו למשרד המעונות. יש להעביר טופס הבקשה עד 21.6

מגורים במהלך חופשת הקיץ: 
אנו מוכנים לשקול אפשרות מגורים, כפוף לאפשרות של קיום כנסים באורנים במשך הקיץ ותוכנית השיפוצים. איננו יכולים להבטיח המשך המגורים בחדר הקבוע גם במהלך הקיץ. סטודנט/ית המקבל/ת אישור להמשיך לגור בתקופת הקיץ 
חייב/ת לשלם שכר מעונות מראש בקופת אורנים (בצ'יק או במזומן) .

סטודנט/ית שלא ישלמו מראש, לא יוכלו לגור במעונות. 
קיימת אפשרות לאחסן ציוד לתקופת הקיץ במעונות. 

אורנים אינה אחראית בכל צורה שהיא על הציוד האישי של הסטודנטים. 
לגבי הסידורים הדרושים לאחסון הציוד נא לפנות למשרד המעונות. 
טופסי בקשה ניתן לקבל במשרד המעונות – אין להמשיך לגור במעונות ללא אישור !
Footer Mobile