זכויות וחובות הדייר

בכל חדר יש:
מטאטא, מגב, דלי, פח אשפה, סמרטוט רצפה (החלפה לחדש תמורת ישן) ניתן לקבל שקיות אשפה.

עליך להקפיד על:
א.   נא לשמור על הניקיון.
     אין להשאיר שקיות אשפה או פחי אשפה ליד הדלת, נא לזרוק אותם לפח הגדול.
ב.   אין להוציא או להעביר לחדר אחר כל פריט או ריהוט ללא אישור ממשרד המעונות.
ג.   אין להדביק על קירות / דלתות החדר. אין לתקוע מסמרים ונעצים על דלתות החדר.
ד.   נא לשמור על השקט – במקרה של תלונות ינקטו צעדים חריפים נגד המרעישים.
ה.   המקרר – במידה וייגרמו נזקים למקרר, בגין טיפול לא נכון, יחויבו הדיירים בתיקונו.
ו.    סטודנט שלא ישמור על הרשום לעיל ייקנס בהתאם לאמור בתקנון מעונות הסטודנטים.

בכל מקרה של בעיה נא לפנות
למשרד המעונות עד השעה 16:00
לאחר השעה 16:00 יש לפנות לרכזי המעונות בלבד.
Footer Mobile