תנאי תשלום ועלויות

שיבוץ לשנה"ל תשפ"ג: 
​המעוניינים במגורים מתבקשים למלא בדייקנות את טופס "בקשת מגורים במעונות" שבפורטל הסטודנט
ניתן למלא את הטופס בקישור הנ"ל לאחר תשלום המקדמה:

תשלום מקדמה על סך 200 ש"ח. (תשלום המקדמה אינו מהווה אישור לקבלת חדר).
סטודנטים שיודיעו על ביטול הרשמתם לאחר 30.9.22 לא תוחזר להם המקדמה.

תשובות לגבי השיבוץ ינתנו עד חודש  אוקטובר (כולל). 

תשלומים:
מחיר ליחיד בחדר בודד -  1,290 ₪  
מחיר ליחיד בחדר בן 3 מיטות - 500 ₪ לחודש 
מחיר ליחיד בחדר בן 2 מיטות - 680 ₪ לחודש 
מחיר ליחיד בחדר בין 2 מיטות לדייר שאינו סטודנט אורנים - 780 ₪ לחודש
המחיר קבוע, לא צמוד למדד ואינו כולל תשלום על חשמל.

התשלומים יבוצעו באמצעות הוראת קבע או תשלום במזומן 
אין טיפול בבקשה ללא אישור על תשלום המקדמה. 

תהליך ההרשמה: 
המעוניינים במגורים במעונות מתבקשים להכנס לפורטל הסטודנטים – שרותים נוספים – בקשות וערעורים.+ מקדמה על סך  200 ש"ח.
מסירת ש'יק פיקדון בסך 500 ₪ לתאריך 30.7.2023 , הפיקדון יוחזר בסוף השנה באם לא יגרמו נזקים בגין רשלנות הדיירים 
חתימה על חוזה מגורים במעונות"

לפרטים נוספים ניתן להתקשר למשרד המעונות, טל: 04-9838755 בין השעות: 08.00 - 16.00 .
 
​ביטול מעונות 
  • סטודנט המבקש לבטל מגוריו במעונות יודיע על כך בכתב.
  • היום בו מפנה הסטודנט את החדר ומחזיר את המפתח, ייחשב לו כיום הפסקת מגוריו.
  • על הסטודנט להחזיר את המפתח למנהל המעונות. הטיפול בהחזר דמי המעונות יתחיל רק לאחר קבלת אישור מנהל מעונות על החזרת המפתח.
  • הסטודנט המבטל מגוריו במעונות יהיה זכאי להחזר דמי המעונות ששילם, לאחר ניכוי שכר המגורים של חודש נוסף על תקופת מגוריו בפועל.
  • הסטודנט המבטל מגוריו במעונות החל מ – 1.5 יחויב בתשלום דמי המעונות עד סוף יוני.
  • הסטודנט שגר במעונות והופסקו לימודיו, חייב לפנות את חדרו במעונות תוך שבועיים מיום קבלת ההודעה על הפסקת לימודיו.
  • סטודנטים שלימודיהם יופסקו יחייבו בתשלום עבור החודשים בהם שהו בפועל במעונות.
  • סטודנטים שיודיעו על ביטול הרשמתם למעונות לאחר 30/9/22 יחויבו בתשלום המקדמה.
  • ​המוסד שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים בתקנות המתפרסמות ללא מסירת הודעות אישיות.

Footer Mobile