בקשת מגורים לשנת הלימודים תשפ"ד

תשלום המקדמה הינו הכרחי לביצוע הרישום במעונות. יש לשלם את המקדמה ולשלוח קבלה עד 7 ימים ממועד בקשת המגורים. 
ניתן לשלם את המקדמה במדור שכר לימוד בטלפון 04-9838862/748 או בדואר ישראל ע"י שובר תשלום שישלח לפי בקשתכם. 

במידה ולא תתקבל הקבלה במועד, טופס הבקשה ייחשב כמבוטל

כתובת למשלוח הקבלה: 
לכבוד אורנים - המכללה האקדמית לחינוך, 
לידי מנהלת המעונות, ילנה קומנוב
קריית טבעון, 
דואר טבעון, 3600600

Footer Mobile