בקשת מגורים לשנת הלימודים תשפ"ד

תשלום המקדמה הינו הכרחי לביצוע הרישום במעונות. יש לשלם את המקדמה ולשלוח קבלה עד 7 ימים ממועד בקשת המגורים. 
ניתן לשלם את המקדמה במדור שכר לימוד בטלפון 04-9838862/748 או בדואר ישראל ע"י שובר תשלום שישלח לפי בקשתכם. 

במידה ולא תתקבל ה​קבלה במועד, טופס הבקשה ייחשב כמבוטל. 

כתובת למשלוח הקבלה: 
לכבוד מכללת אורנים, 
לידי מנהלת המעונות, לימור טמקין עזר
קריית טבעון, 
מיקוד 0036006 
Footer Mobile