external studies Contact

ייחודיות התכנית

טיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים – יש חיה כזו!!
הפקולטה ללימודים מתקדמים במכללה האקדמית אורנים מזמינה אותך להכיר מקרוב את תכנית ההכשרה המקיפה לטיפול רגשי הנעזר בבעלי – חיים.​

"חיות  מחמד הן מעין תחנת ביניים בהיסטוריה האנושית בדרך השיבה לבריאות רגשית ונפשית. הן מאפשרות למיליוני אנשים מנותקים לשמור על אותו קשר חיוני ראשוני עם הטבע, על החיוניות של האינסטינקטים ועל הצלם הפנימי של עצמם" (לוינסון 1969 , אצל שליו 1996)
 

התוכנית מתמקדת בטיפול רגשי בעל אוריינטציה דינאמית, ומעמיקה בגישות ושיטות טיפוליות שונות מעולם הפסיכותרפיה.
תכנית ייחודית זו נבנתה ומרוכזת על ידי פסיכולוגיות מומחיות לטיפול הנעזר בבעלי חיים, אשר עוסקות בפועל בטיפול, בהדרכה ובהוראה בתחום, לאורך שנים רבות. צוות המרצים בתוכנית מורכב מבכירי המרצים בארץ, ומשלב ידע מקצועי לצד יחס אישי.
 
דגש רב מוקדש לקורסי הליבה המשלבים בין עולם הפסיכולוגיה לעולם בעלי החיים. בנוסף, במהלך הלימודים מתקיימות סדנאות מרוכזות עם מומחים בתחומים שונים של טיפול רגשי, כגון סדנא לעבודה טיפולית במרחב של טיפול הדדי בין בני אדם לבין בעלי חיים.

התוכנית באורנים מציבה את טובתם של בעלי-החיים המשתתפים בטיפולים במקום גבוה הרבה יותר מן המקובל במסגרות ההכשרה המקצועית המקבילות בישראל ובעולם. לפי התכנית פורצת הדרך שלנו, אין די בשאיפה למזער את הפגיעה בבעלי-החיים, כמקובל בתוכניות אחרות המשלבות בעלי-חיים בפסיכותרפיה, אלא יש להימנע מלשלב בעלי-חיים בפעילות התוכנית אלא אם הם עצמם ייצאו נשכרים מפעילות זו. התחייבות נוספת זו גובשה בהשראת עבודתו של ד"ר אריאל צבל, שאף הצטרף לצוות התוכנית כדי לסייע ביישומה.

המודל החדשני של התכנית מתבסס על ראייה של טיפול הדדי בין בני אדם לבין בעלי חיים. על מנת לאפשר עבודה טיפולית מיטבית במקביל לסיוע לחיות, תתקיים ההתנסות המעשית בטיפול אך ורק במקלטים המשקמים חיות או בפינות חי העוברות שורה של שיפורים מהותיים בזכות השתתפותן בתוכנית. במקביל לכך תוצע לתלמידי התוכנית התנסות ייחודית בטיפול בעזרת כלב נטוש הזוכה בטיפול משופר הודות להשתתפותו בתוכנית.

 


התוכנית נותנת דגש ייחודי לעבודה טיפולית בעזרת כלבים, מתוך אמונתנו כי עבודה טיפולית הנעזרת בכלבים מגלמת בתוכה יתרונות ייחודיים לכל אחד משלושת הגורמים המעורבים בטיפול, שלא מתאפשרים בעבודה עם בעלי חיים אחרים. התכנית הינה היחידה בארץ אשר מספקת בתוך מערכת השיעורים שני קורסים מקיפים בנושא זה. רכזת התכנית, ענבר בראל, פסיכולוגית מומחית בעבודה טיפולית עם כלבים, תלווה את הסטודנטים בקורס ייחודי המכשיר אותם לעבודה טיפולית הנעזרת בכלבים ולהכשרת כלבים להשתתפות בטיפול.
בנוסף, תתאפשר עבודה טיפולית עם הכלב האישי של הסטודנט (לאחר בחינת התאמתו לעבודה טיפולית) ויילמד קורס בלעדי ביסודות האימון בגישות חיוביות על מנת להכיר טוב יותר את השותף שלנו לטיפול, לאפשר לו ליהנות מן התהליך ולהיעזר בו באופן מיטבי.

התכנית כוללת התנסות מעשית בשטח החל משנת הלימודים הראשונה,  ומלווה בהדרכה פרטנית וקבוצתית אחת לשבוע על ידי מדריכים מוסמכים. מקום ההתנסות המקצועית וההדרכה המקצועית מותאמים באופן אישי לכל סטודנט על ידי רכזת הפרקטיקום וצוות התוכנית. חשוב להדגיש שהתוכנית לוקחת אחריות מלאה על התנסות הסטודנט, בחירת המדריכים המקצועיים וליווי הסטודנטים לכל אורך תקופת ההתנסות.
 
התכנית באורנים מובילה את תחום הטיפול הרגשי מעל 18 שנה בארץ. לתכנית הכרה בינלאומית על ידי איגוד ISAAT.
בוגרי התכנית הם ממובילי המטפלים בארץ וממקימי האיגוד הישראלי לטיפול רגשי הנעזר בעלי חיים – מ.ר.ח.ב.
בוגרנו משתלבים כמטפלים הנעזרים בבעלי חיים במסגרות מגוונות, כגון: פנימיות לילדים בסיכון, מרכזי למידה, בתי כלא, מרכזי גמילה מסמים, בתי ספר, תחנות טיפוליות, בתי חולים ועוד. 

בברכה,
רכזות התכנית:
בראל ענבר 
גל חכים  
Footer Mobile