טופס פנייה - דסקטופ

תקצירי הקורסים

אפרת נופך כנרי - אימון כלבים בגישה חיוביותגל חכים - סוגיות ייחודיות בטיפול הנעזר בבעלי חיים א'גל חכים - סמינריון קליניד"ר אריאל צבל - יחסי חיה-אדם במאה ה-21 :השלכות על מצבים טיפוליים הכוללים בעלי-חיים ד"ר מרב בסר - היכרות עם בעל חיים כסובייקטלילך אלסר - מסיכון לסיכוי. סוגיות בעבודה טיפולית עם ילדים ונוער בסיכוןטיפול הנעזר בבעלי חיים באוכלוסיות מיוחדות - ענבר בראל דר שרית לב בן דב מבוא לזואולוגיה - עובד גור איריס אוסטפלד לוין - דינמיקה קבוצתיתגל חכים אשר - טיפול במשחק גל חכים אשר - סוגיות בפסיכולוגיה התפתחותית ומשמעותן בקשר אדם חיהירון בנימיני- פסיכולוגיה התפתחותית מבגרות לזקנהסדנת אתיקה - שרית לב בן דוב וענבר בראלסדנת סיכום לימודים- נרטיבים מהזנב אפרת מעיין עובד גור - התנהגות בעלי חייםענבר בראל - עבודה טיפולית הנעזרת בכלביםצופיה מילר - דינמיקה קבוצתית - התערבויות באמצעים מילוליים ולא מילולייםקובי אורן מושגי יסוד בפסיכותרפיה-תקציר ונושאים מרכזייםשרית לב בן דב - סוגיות ייחודיות בטיפול הנעזר בבעלי חיים ב'תיאוריה ונפש - קרן אדוריאן הדרכת הורים - נעה ולךמבוא לבבליותרפיה - איריס קופרמןבלהה שגב - התפתחות התיאוריה הפסיכואנליטית מפרויד ועד ימינורועי טלבי - התנהגות בעלי חייםענבר בראל - תקציר לקורס טיפול הנעזר בבעלי חיים מהלכה למעשההדרכה קבוצתית שנה ג' - ענבר בראל ושרית לב בן דבהדרכה קבוצתית -שנה א' + שנה בתקציר קורס קשר אדם חיה - מרב בסר

** ייתכנו שינויים במרצים ובתכני הקורסים משנה לשנה
Footer Mobile