external studies Contact

מסלול חינוך וולדורף

קוד קורס: 24504​​

המסלול מיועד
למורים המעוניינים לעבור הכשרה של חינוך ולדורף ולעבוד בבתי ספר ולדורף או ליישם שיטות ומתודות של חינוך ולדורך בבתי ספר ממלכתיים רגילים.
לאנשים שאינם מעוניינים בתואר ו/או תעודת הוראה אך רוצים לרכוש הכשרה מעמיקה ויסודית של חינוך ולדורף.

הלימודים כוללים
  • התנסות אמנותית במגוון תחומים: ציור ורישום, פיסול, שירה, מוזיקה ותנועה
  • לימודי אנתרופוסופיה - השקפת העולם העומדת בבסיס חינוך וולדורף
  • ​לימודי חינוך מעמיקים ברוח חינוך ולדורף יחד עם התנסות בהוראה בבתי הספר של וולדורף

הלימודים מכוונים להתפתחות פנימית וצמיחה אישית של האדם הפנימי. באמצעות הכשרה אומנותית מקיפה, לימודים רוחניים, תהליכים קבוצתיים והכרת הילד והתפתחותו אנו עוברים בעצמנו דרך התפתחותית והכרה של עצמנו. דרך והכרה שהן הלב של עבודה חינוכית בעלת משמעות. 
ההכשרה מוכרת על ידי הארגון הישראלי ועל ידי הארגון הבין לאומי של חינוך ולדורף. עם סיום ההכשרה יקבלו הסמכה ללמד בבתי ספר ולדורף בארץ ובעולם.

תכנית הלימודים
יומיים בשבוע – ימים שלישי ורביעי - במשך שלוש שנות לימודים. ההכשרה מתמקדת בהעמקה בלימודים אנתרופוסופיים, התפתחות הילד, תחומי אומנות מגוונים ומכוונת קודם כל לתהליכים פנימיים של צמיחה וגדילה אישית.

ימי הלימוד
יום ג' - לימודי חינוך ולדורף משעה 8:30 ועד שעה 17:30 – 5 שיעורים הכוללים לימודי חינוך, אנתרופוסופיה ואמנות. הלימוד יתקיים באורנים.

יום ד' – צפייה בכיתות והתנסות מעשית משעה 8:00 עד שעה 12:00  (בבתי ספר ולדורף "עודד" ביודפת, "שקד" בטבעון והרדוף, "רמון" בפרדס חנה). לימודים בהרדוף משעה 12:00 עד שעה 18:00, 4 שיעורים, שיעורי חינוך ואמנות.

בנוסף, הלימודים כוללים בכל שנה, 2 סדנאות מרוכזות של יום/ יומיים במהלך החופשות ( בין הסמסטרים)  על נושא מסוים. התאריכים יפורסמו מראש. 

הרשמה מקוונת תשפ"א
Footer Mobile