external studies Contact

אנגלית כשפה זרה לתלמידי חוץ

ההרשמה לקורסי הקיץ באנגלית נפתחה!
 
לאור המצב הקורסים יתקיימו במתכונת מקוונת
בין התאריכים 4-17/8/2020 בימים א-ה.
 
הקורסים הבאים יתקיימו במתכונת משולבת (שיעורי זום + עבודה עצמית):
  • טרום בסיסי א
  • טרום בסיסי ב
  • בסיסי
  • מתקדמים א
  • מתקדמים ב
 
מערכת הלימודים במתכונת המשולבת:
שעתיים באמצעות ה-זום: 8-30 עד 10-00
הפסקה: 10-00 עד 10-15
שעה נוספת ב-זום: 10-15 עד 11-00.
שעתיים עבודה עצמית על שיעורי בית ומטלות.
 
 
  • הקורסים מתקדמים א' (מקוון) ומתקדמים ב' (מקוון) – ילמדו במתכונת מקוונת מלאה (עבודה עצמית).  

עלות הקורס
סטודנטים סדירים ארבע שנתיים לתואר - 900 ₪.
סטודנטים שהינם מורים המשלימים תואר – 2000 ₪ (200 ₪ מתוכם דמי הרשמה).
סטודנטים חיצוניים - 2000 ₪ (200 ₪ מתוכם דמי הרשמה).

Footer Mobile