external studies Contact

יסודות הפסיכולוגיה – השלמות לתואר שני/לימודי המשך

* כל ההשלמות במחזור קיץ תש"פ יעבורו בצורה מקוונת

השלמות לקראת תואר שני בטיפול באמצעות אומנויות​

רכז התכנית
: ירון בנימיני 
סמל התכנית:  70200
תכנית שנתית
שעות לימוד אקדמיות

תכנית זו מציעה לימוד של קורסי השלמה בפסיכולוגיה שמתאימים:
ללומדי תואר ראשון ובעלי תואר ראשון שזקוקים לקורסי השלמה בפסיכולוגיה לקראת לימודי המשך בייעוץ חינוכי, בתרפיות באומנות, בתחום הסיוע בעזרת בעלי חיים, בגינון טיפולי, בטיפול בטבע ובאמצעות שטח; לכל מי שמסב עצמו ללימודים בתחומים נוספים, שדורשים השלמות של קורסי בסיס בפסיכולוגיה, ולמתעניינים ואנשי מקצוע (כמו מורים בשנת שבתון) שמעוניינים להעשיר את עצמם בתחום הפסיכולוגיה ולהעמיק את הבנת עצמם וזולתם.  

ייחודיות התכנית יסודות הפסיכולוגיה:
התכנית מציעה את כל קורסי הפסיכולוגיה הנדרשים כהשלמה ללימודי תואר שני ולימודי המשך בתרפיה באומנות, על פי דרישות המועצה להשכלה גבוהה מקיץ 2010. מורי התכנית התמקצעו והתמחו לאורך שנים בהוראת קורסי היסוד בפסיכולוגיה לקבוצות מגוונות של בעלי תואר ראשון, שפונים ללימודי המשך טיפוליים במגוון תחומי טיפול. התכנית מתאימה לסטודנטיות ולסטודנטים שמעוניינים שההוראה הפרונטלית (ולא הוראה מקוונת) תהיה מרכיב מרכזי בהוראה.   

היקף ומועד הלימודים
יום ו', בשעות 13.30-08.15 (6-8 ש"ש + ימים מרוכזים בחופשת
הסמסטר שבין סמסטר א לבין סמסטר ב, ובקיץ*) ניתן ללמוד כל קורס בנפרד.
 
נושאי הלימוד
הנושאים מותאמים לצורך השלמות לקראת לימודי תרפיה באמנויות  (על פי ההנחיות החדשות של
המל"ג מקיץ 2010) , להשלמות לייעוץ חינוכי לתואר שני במכללת  אורנים ולהשלמות לקראת מגוון לימודי השמך טיפוליים: טיפול בעזרת בעלי חיים, גינון טיפולי, טיפול בטבע ובאמצעות שטח.
תכנית השלמות בפסיכולוגיה של יום ו'  וימים מרוכזים קיץ -

 

שעות

 

סמסטר א

(ימי שישי)

 

חופשת סמסטר

(פברואר)

 

סמסטר ב

(ימי שישי)

 

קיץ (יולי)

 

08:30 – 10:00

פסיכולוגיה התפתחותית א' –

של הילד

שיטות מחקר

קורס מרוכז ב -7 ימים

פסיכולוגיה התפתחותית ב' –

גל ההתבגרות

פסיכופתולוגיה ב' – קובי אורון

קורס מרוכז ב - 5 ימים

 

ימים א' – ד':  19/7 – 22/7

בין השעות:  08:30 – 13:00,

יום ה':  23/7

בין השעות: 08:30 – 11:45


 

10:15 – 11:45

 

 

מבוא לפסיכולוגיה א'

 

סטטיסטיקה

קורס מרוכז ב -7

 

 

פסיכופתולוגיה א'

(דגש על מבוגרים)

 

פסיכולוגיה פיזיולוגית – ירון בנימיני

קורס מרוכז ב – 6 ימים

 

ימים א' - ב'  5/7 – 6/7

בין השעות: 8:30 – 13:30

ימים ג' – ו'  7/7 - 10/7

בין השעות: 08:30 – 11:45

ההרשמה נסגרה

 

12:00 – 13:30

 

תיאוריות אישיות א'

 

 

 

תיאוריות אישיות ב'

הזרם ההתנהגותי קוגניטיבי וההומניסטי

 
ההרשמה נסגרהקורסי השלמות בפסיכולוגיה- קיץ -2020 
תאריכים: 14/7-27/8
ימי ג' ו- ה'
שיעורים כפולים, 7 שבועות
מרכזת- מעיין בורשטיין

שעות ימי ג' ימי ה'
8:15-11:30 פסיכופתולוגיה א - ירון בנימיני פסיכולוגיה התפתחותית של גיל הילדות- ירון בנימיני
12:00-15:30 תיאוריות אישיות- ד"ר אורית גודקר פסיכולוגיה התפתחותית של גיל ההתבגרות- מעיין בורשטיין
15:45-18:45 מבוא לפסיכולוגיה- ערן הדומי תהליכים קבוצתיים- מעיין בורשטיין

Footer Mobile