טופס נייח

יסודות הפסיכולוגיה – השלמות לתואר שני/לימודי המשך

קורסי השלמות בפסיכולוגיה – שנת תשפ"ב (מספר המקומות מוגבל)
הקורסים מקוונים – Online

רכז התכנית:  ירון בימיני
סמל התכנית: 70200

תכנית זו מציעה לימוד של קורסי השלמה בפסיכולוגיה שמתאימים:
ללומדי תואר ראשון ובעלי תואר ראשון שזקוקים לקורסי השלמה בפסיכולוגיה לקראת לימודי המשך בייעוץ חינוכי, בתרפיות באומנות, בתחום הסיוע בעזרת בעלי חיים, בגינון טיפולי, בטיפול בטבע ובאמצעות שטח; לכל מי שמסב עצמו ללימודים בתחומים נוספים, שדורשים השלמות של קורסי בסיס בפסיכולוגיה, ולמתעניינים ואנשי מקצוע (כמו מורים בשנת שבתון) שמעוניינים להעשיר את עצמם בתחום הפסיכולוגיה ולהעמיק את הבנת עצמם וזולתם.  

ייחודיות התכנית יסודות הפסיכולוגיה:
התכנית מציעה את כל קורסי הפסיכולוגיה הנדרשים כהשלמה ללימודי תואר שני ולימודי המשך בתרפיה באומנות, על פי דרישות המועצה להשכלה גבוהה מקיץ 2010. מורי התכנית התמקצעו והתמחו לאורך שנים בהוראת קורסי היסוד בפסיכולוגיה לקבוצות מגוונות של בעלי תואר ראשון, שפונים ללימודי המשך טיפוליים במגוון תחומי טיפול.

נושאי הלימוד
הנושאים מותאמים לצורך השלמות לקראת לימודי תרפיה באמנויות  (על פי ההנחיות החדשות של
המל"ג מקיץ 2010) , להשלמות לייעוץ חינוכי לתואר שני במכללת  אורנים ולהשלמות לקראת מגוון לימודי המשך טיפוליים: טיפול בעזרת בעלי חיים, גינון טיפולי, טיפול במשחק
מועד תחילת הלימודים 22.10.2
שעות

סמסטר א'

(ימי שישי)

חופשת סמסטר

(פברואר)

סמסטר ב'

(ימי שישי)

קיץ (יולי)

08:30 – 10:00

פסיכולוגיה התפתחותית א'
גיל הילדות

דר' כנרת טל

שיטות מחקר

קורס מרוכז ב -7 ימים

דר' טטיאנה זסלבסקי

המועד טרם נקבע

פסיכולוגיה התפתחותית ב'
גיל ההתבגרות 

דר' מעיין בורשטיין

פסיכופתולוגיה ב' 

קורס מרוכז

דר' כנרת טל

המועד טרם נקבע

10:15 – 11:45

 

מבוא לפסיכולוגיה

ירון בנימיני

סטטיסטיקה

קורס מרוכז ב -7


דר' טטיאנה זסלבסקי

המועד טרם נקבע

תהליכים קבוצתיים

דר' מעיין בורשטיין

--------
תיאוריות אישיות ב'

ירון בנימיני

*ניתן להירשם רק לאחד מהקורסים

פסיכולוגיה פיזיולוגית

קורס מרוכז

ירון בנימיני

המועד טרם נקבע

12:00 – 13:30

תיאוריות אישיות א'

ירון בנימיני


פסיכופתולוגיה א'

(דגש על מבוגרים)

ירון בנימיני

 
Footer Mobile