טופס נייח

תכנית הלימודים


מספר קורסים מתוך מגוון רחב של קורסים בתכנית

נלמד לענות על שאלות כגון:
איך מסתכלים על ילדים פעילים?
איך הגננת יכולה לקדם את הפעילות?
מה המסרים שהיא מעבירה לילדים?
האם עליה להיות מודעת אליהם? אילו ערכים נוכחים בגן?
האם יש הבדלים בהתייחסות המגדרית?
איך מסדרים את הגן? האם זה משנה?
איך בונים טיול בגן?
איך מארגנים חצר?
מה משמעות הקשר של הגננת עם הילדים?
איך הגננת יכולה לבנות קשר מצמיח?
ההבניה של אישיות גננת- מחנכת נשענת על שני צירים מרכזיים: לימודים במכללה ואימוני הוראה המתרחשים לאורך שלוש שנים בגן הילדים. הסטודנטים מתנסים בגן לאורך שנה, מלווים על ידי גננת מאמנת, מדריכה פדגוגית וקבוצת למידה. בכל שנה משתנה גן ההתנסות.

הקורס יעסוק בחוויית ההורות כהתרחשות שנעה בין העולם הפסיכולוגי והעולם הממשי –הקונקרטי, והמשמעות של הבנות אלה לאנשי חינוך. נתייחס ונאפיין את ה"הורות" של הגננת אל ילדי הגן ואל הוריהם על פי נושאי הקורס. נלמד על התפתחות ההורות כתהליך שמתרחש מול התינוק הממשי, תינוק הפנטזיה וחווית ההורות של ההורה בילדותו, על מקומו וחשיבותו של האב ושל המשפחה המורחבת בטיפול בתינוק ובאם, הייחוד של הורות לילדים עם צרכים מיוחדים, הורים והסביבה הטיפולית-חינוכית ועוד. לגבי כל אחד מהנושאים הללו נתייחס לאפשרות של התפתחות תקינה מול התפתחות בסיכון לילד בתוך משפחתו ובמעגלים סביבו, ומתוך מקרים שיביאו הסטודנטים מתוך התנסויותיהם.

מטרת הקורס היא שהסטודנטים יבינו את חשיבות העבודה המשותפת עם ההורים, יראו בהורים שותפים לחינוך ילדי הגן, יבחינו בין ההתנהגות הגלויה למניעים הפנימיים, יגלו רגישות למניעים של ההורים ויזהו מה משפיע עליהם במפגש עם הורים.

הקורס מקנה מושגים בסיסיים בפסיכולוגיה התפתחותית ועוסק בגורמים המולדים והסביבתיים המשפיעים על התנהגות ילדים. מבין נושאי הקורס: מזג וויסות רגשי, תיאורית ההתקשרות, כשירות חברתית, שינה ואכילה, התפתחות מוסרית, התפתחות המוטיבציה, מגדר ועוד.

במהלך הקורס יוצגו בפני הלומדים קשיים התפתחותיים וסביבתיים מרכזיים ושכיחים בגיל הרך, זאת מתוך מטרה כי הם יכירו את המאפיינים הייחודיים של ילדים בעלי צרכים מיוחדים. הקורס יציג בפני הסטודנטים מסגרת תיאורטית להבנת הילד בעל הצרכים המיוחדים, מתוך מטרה לפתח בקרב פרחי ההוראה מודעות לגבי צרכים ייחודיים של ילדים מתקשים ולהכיר באופן ראשוני דרכים לתמיכה, התערבות ומתן עזרה לילדים אלו.

הקורס יעסוק במדדים של בריאות וחולי באוכלוסייה ויציג מחקרים חדשניים הקשורים במערכות הגוף. הסטודנטים יכירו את עקומת ההתפתחות של הילד בכלל ואת תהליך בניית התשתית העצבית והארכיטקטורה של המוח והקשר בין מצב סוציואקונומי והתפתחות תקינה של המוח. עוד יתוודעו הסטודנטים לחשיבות תזונה נכונה והשלכותיה על מצב הרוח, ויכולת קוגניטיבית.

הטבע הוא מגוון אינסופי של גורמים המגרים את החושים, מזמנים למידה, מאפשרים בעיות שאנו נדרשים לפתור, מזמנים אינטראקציות בין-אישיות. הוא שדה אופטימאלי להתפתחות. לצד זאת הטכנולוגיה, העומס וצרכי בטחון ובטיחות מונעים היום יותר מבער מילדים לצאת החוצה.
על הגננות מוטלת אחריות משמעותית ביותר להפגיש ילדים עם הטבע.
מהם ההזדמנויות שיש לה? הקורס מפגיש את הסטודנטים עם החי והצומח, עם מנגנוני חיים והישרדות וכולל לימודים בכיתה ויציאה לסיורים לימודיים.

ספרות ילדים מהווה אחד מהכלים החשובים ביותר שיש לגננת כמחנכת. איך בוחרים ספר? מהם הערכים הגלויים והסמויים המצויים בו? איזה ספר מתאים לאיזה אירוע? מהן ההזדמנויות הרגשיות הגלומות בספר? איך כדאי להגיש ולספר? איך ניתן להרחיב את הפעילות סביב הספר? קורס מבואי זה אמור לפתח חשיבה בתחום זה.

למוזיקה תפקיד חשוב ביותר בתהליך ההתפתחותי בגיל הרך, גם כחלק מהכרת התרבות הסובבת את הילד אך גם ובעיקר כפעילות שמסייעת בתיאום הדדי של הגוף, הנשימה, התנועה והחשיבה. בנוסף מהווה המוזיקה אמצעי תקשורתי חשוב להבעה רגשית והיא באה לידי ביטוי בהיבטים והקשרים שונים במהלך היום יום: שירה, נגינה, דקלום, משחק, תנועה, אלתור והאזנה שהם חלק ממכלול חייו של הילד.  בקורס זה יינתנו יסודות להבנת התפתחות עולמו המוזיקלי של הילד כמו גם רפרטואר וכלים לעבודה ומשחק מוזיקליים. בנוסף תינתן הזדמנות להיפתח למוזיקליות הטבעית שלנו, ולרכוש ביטחון באשר לעשייה מוזיקלית פורייה עם הילדים. ​​​​​​​​​

Footer Mobile