השתלמות לבורנטים


11-15.7.2021
25-30.7.2021
בין השעות: 16:30 - 9:15
ההשתלמות תתקיים במכללת אורנים- בית מרגולין.
פתיחת ההשתלמות מותנת באישור תקציבי של משרד החינוך.
השתלמות לבורנטים

ההשתלמות לקייץ תשפ"א הסתיימה.
לקבלת מידע על השתלמויות עתידיות ללבורנטים - אנא מלאו את הטופס:

​לחצו - לרשימת קשר ללבורנטים/לבורנטיות >>
רכז התוכנית
חאתם אבו ריא- מנהל בית מרגולין מכללת אורנים
hatem_a@oranim.ac.il

מטרת ההשתלמות
להיטיב את מקצועיות טכנאי המעבדה כל שיוכלו לסייע למורים בהיבטים הבאים:
 • הכנת המעבדות באופן מדויק ויעל, תוך הבנת הרקע המדעי והטכנולוגי
 • עבודה עם מערכות ניסוי  ממוחשבות ודיגיטליות
 • סיוע לצוותי המורים בלמידה השגרתית ובביצוע הפרויקטים

ההשתלמות תעסוק מגוון נושאים בפיזיקה (חקר תופעת הקשת בענן, מראות ועדשות, חוקי ניוטון, סוגי ושימר אנרגיה ועוד), בביולוגיה ( מיטוזה, השפעת גורמים אביוטיים על התסיסה בשמרים, גנטיקה של אוכלוסיות, שימוש ב PCR ועוד) ובכימיה ( ניסוי חקר באפיון חומרי טבע, בישול מולקולרי, חוק שימור המסה, תהליכים פולטי אנרגיה ותהליכים קולטי אנרגיה ועוד).
הערות:
עמידה בדרישות ההשתלמות תזכה ב-40 שעות לגמול בהתאם לדרישות הסתדרות ההנדסאים.
ההשתלמות בתקצוב ובשיתוף אגף א' למדעים במשרד החינוך
לחצו למידע נוסף והרשמה

מפגש 1

כיתה: 206
תאריך: 11.07.2021
שם מרצה: ד"ר תמר רטנר
שעות: 12:30 - 9:15
נושאי לימוד
כימיה
Same same but different… (אותה התגובה הכימית - עקרונות מדעיים שונים
נחקור היבטים מדעיים שונים, בשתי תגובות כימיות שונות:
תגובת חמצון של ברזל.
התגובה תלמד בהקשר למספר נושאים פדגוגים, הכלולים בתוכנית הלימודים של חטה"ב:

 • התהליך הכימי: יצירה ופירוק של תרכובות.
 • חוק שימור המסה.

תהליכים פולטי אנרגיה ותהליכים קולטי אנרגיה.
פיזיקה
כיתה: 302
מרצה: ד"ר אסנת אלדר
שעות: 16:15 - 12:30

 • סוגי אנרגיה
 • שימור אנרגיה

​מפגש 2
כיתה: 206
תאריך: 12.07.2021
שם מרצה: ד"ר יאנה אייזנברג
שעות: 16:15 - 9:15
נושאי לימוד
ביולוגיה
 •  תא- היחידה הבסיסים של החיים - רקע
 • חלוקת תאים: הכנת שורשי בצל לתצפית מיקרוסקופית בשלבים השונים של המיטוזה
 • עקרונות תכנון המחקר המדעי- רקע
 • תכנון והעמדת ניסוי: השפעת טמפרטורה על תסיסה של שמרים
 • עולם שלם בתוך טיפה: הסתכלות מיקרוסקופית על תאי צמחים ובע"ח.


​מפגש 3
כיתה: 206
תאריך: 13.07.2021
שם מרצה: ד"ר תמר רטנר
שעות: 16:15 - 9:15
נושאי לימוד
כימיה
גזים – טעם החיים?! (גזים בשירות הקולינריה)
בחלק זה נבחן תגובות כימיות שונות המשמשות בתעשיית המזון, אשר חלק מתוצריהם הם בפאזה הגזית.
 • היכרות עם תהליכים ותגובות כימיות שונות בהן משתחררים חומרים בפאזה הגזית.
 • היכרות והפנמת מושגים כדוגמת: אנרגיה, לחץ, אידוי, לחץ אדים, רתיחה ועוד, בגישה מעשית.
 • הכרת שלבי החקר השונים והתנסות בהם.

קישור הכימיה לחיי היום-יום.
גן בוטני
כיתה: 206
תאריך: 14.07.2021
שם מרצה: ד"ר מתן בן ארי
שעות: 12:30 - 9:15
נושאי לימוד
סיור –בריכת חורף
שימוש בציוד מעבדה ( מכשירים / שיטות) לבדיקת איכות המים מהבחינה הכימית, פיזיקלית וביולוגית.
פיזיקה
כיתה: 302
תאריך: 14.07.2021
שם מרצה: פרנסיס דרקסלר
שעות: 16:15 - 12:30
נושאי לימוד

 •  חוק שני של ניוטון עם שימוש בחיישנים
 • חוק אוהם עם ובלי שימוש בחיישנים
 • 3אופיינים של תייל, נורה ודיודה עם שימוש בחיישנים
 • חום כמוס וטמפרטורה

מפגש 4
כיתה: 302
תאריך: 15.07.2021
שם מרצה: ד"ר עמוס כהן
שעות: 12:30 - 9:15
נושאי לימוד
פיזיקה
 •  פעילויות חקר  שונות הקשורות  לתופעת הקשת בענן
  בטיחות במעבדה

סה"כ: 40 שעות

​השתלמות לבורנטים- חטיבת עליונה

מפגש 1

כיתה: 302
תאריך: 25.07.2021
שם מרצה: ד"ר עמוס כהן
שעות: 12:30 - 9:15
פיזיקה
נושאי לימוד

פעילויות חקר  שונות הקשורות  לתופעת הקשת בענן 

כימיה
כיתה: 206
תאריך: 25.07.2021
שם מרצה: ד"ר תמר רטנר
שעות: 16:15 - 12:30
נושאי לימוד

בישול מולקולרי (פולימרים בשירות הקולינריה)


​מפגש 2
כיתה: 206
תאריך: 26.07.2021
שם מרצה: ד"ר תמר רטנר
שעות: 16:15 - 9:15
נושאי לימוד
כימיה
 • הפקת חומרי טבע ממספר מקורות בשיטת הזיקוק
 • ניסוי חקר: אפיון חומרי טבע

​מפגש 3

כיתה: 302
תאריך: 27.07.2021
שם מרצה:פרנסיס דרקסלר
שעות: 12:30 - 9:15
פיזיקה
נושאי לימוד

 • חוק שני של ניוטון עם שימוש בחיישנים;
 • תנועה הרמונית פשוטה עם ובלי שימוש בחיישנים;
 • אופיינים של תייל, נורה ודיודה עם שימוש בחיישנים;
 • השדה המגנטי של תייל ישר וארוך – ניסוי חקר
 • תלות במרחק של עוצמת הקרינה – ניסוי חקר.

פיזיקה
כיתה: 206
שם מרצה: ד"ר אסנת אלדר
שעות: 16:15 - 12:30
נושאי לימוד
 • חיבור וחיסור צבעים
 • מראות
 • עדשות

מפגש 4

כיתה: 206
תאריך: 28.07.2021
שם מרצה: ד"ר יאנה אייזנברג
שעות: 16:15 - 9:15
ביולוגיה
נושאי לימוד
 • הפקת דנא מחרק סביבתי (זחל של ימשוש)
 • הגברת הגן ל16SrRNA באמצעות שימוש בטכניקת PCR
 • הרצת ג'ל אלקטרופורזה לאפיון חיידקים המאכלסים את הזחל
 • עקרונות תכנון המחקר המדעי- רקע
 • תכנון והעמדת ניסוי: השפעת ריכוזי סוכר ושמרים על תסיסה של שמרים

מפגש 5
כיתה: 302
תאריך: 29.07.2021
שם מרצה: ד"ר מתן בן ארי
שעות: 12:30 - 9:15
גן בוטני
נושאי לימוד

1 - סיור – בריכת חורף
שימוש בציוד מעבדה ( מכשירים / שיטות) לבדיקת איכות המים מהבחינה הכימית, פיזיקלית וביולוגית.
2 - בטיחות במעבדה

סה"כ: 40 שעות


Footer Mobile