השתלמות לבורנטים


חטיבת ביניים - 16-20.7.2023
חטיבה עליונה - 9-13.7.2023
בין השעות: 16:30 - 9:15
ההשתלמות תתקיים במכללת אורנים- בית מרגולין.
פתיחת ההשתלמות מותנת באישור תקציבי של משרד החינוך.

השתלמות לבורנטים
רכז התוכנית
חאתם אבו ריא- מנהל בית מרגולין מכללת אורנים
hatem_a@oranim.ac.il

קהל היעד
לבורנטים בחטיבת ביניים ועליונה בתחום: הביולוגיה, כימיה ופיזיקה.

שפת ההשתלמות: עברית

מטרת ההשתלמות

להיטיב את מקצועיות טכנאי המעבדה כל שיוכלו לסייע למורים בהיבטים הבאים:
  • הכנת המעבדות באופן מדויק ויעל, תוך הבנת הרקע המדעי והטכנולוגי
  • עבודה עם מערכות ניסוי  ממוחשבות ודיגיטליות
  • סיוע לצוותי המורים בלמידה השגרתית ובביצוע הפרויקטים

ההשתלמות תעסוק מגוון נושאים בפיזיקה (חקר תופעת הקשת בענן, מראות ועדשות, חוקי ניוטון, סוגי ושימר אנרגיה ועוד), בביולוגיה ( מיטוזה, השפעת גורמים אביוטיים על התסיסה בשמרים, גנטיקה של אוכלוסיות, שימוש ב PCR ועוד) ובכימיה ( ניסוי חקר באפיון חומרי טבע, בישול מולקולרי, חוק שימור המסה, תהליכים פולטי אנרגיה ותהליכים קולטי אנרגיה ועוד).
הערות:
עמידה בדרישות ההשתלמות תזכה ב-40 שעות לגמול בהתאם לדרישות הסתדרות ההנדסאים.
ההשתלמות בתקצוב ובשיתוף אגף א' למדעים במשרד החינוך
Footer Mobile