טופס נייח

אינטראקציות איכותיות בגן – קורס מורי מורים

קוד תכנית: 35110

מנחות
ד"ר רות שנרך וד"ר שירלי שויער
רכזת התוכנית
דפנה לוין אפרתי dafna.levinefrati@oranim.ac.il

רציונל
הקורס מתבסס על תיאוריות עדכניות  בתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית ועל גישת ה- Class ((Classroom Assessment Scoring system אשר פותחה בעשור האחרון באוניברסיטת וירג'יניה על ידי פיאנטה ועמיתיו (Pianta, La Paro & Hamre, 2008). ההנחה בבסיס מודל זה היא כי יש למבוגר האחראי בגן הילדים יכולת לתרום להתפתחותם של הילדים - הן בתחום הרגשי-חברתי, הן בפיתוח מיומנויות וויסות והרגלי התנהגות והן בתחום הקוגניטיבי - על ידי יחסי הגומלין עם כל ילד בנפרד ועם הקבוצה כולה.   
גישה זו מתמקדת באינטראקציות המתרחשות בין הגננת לילדים בגן, וקושרת את ההבנה התיאורטית  לשפה יישומית המאפשרת  התבוננות והערכה של המתרחש בגן ופיתוח דרכים להתערבות.
מטרת הקורס היא למידה של תפיסה תיאורטית וכלים מעשיים , תוך פיתוח עמדת הדרכה רגישה ופרו-אקטיבית, המיועדים לאפשר למשתתפות, בתהליך מקביל, להוביל שינוי בקרב קבוצות הגננות אותן ידריכו. ההשתלמות תתמקד בלמידת היבטים תהליכיים ואינטראקציות בגן,  בגיבוש מודל הדרכה ובקידום המיומנויות של המשתתפות ללמד ולתמוך בפיתוח יכולותיהן של גננות לקיים אינטראקציות איכותיות המעודדות תהליכי למידה והתפתחות של ילדים בגיל הגן.

מטרות
  • רכישת שפה משותפת להמשגת המתרחש בגן.
  • הרחבת הידע, העמקת המודעות וההתבוננות באינטראקציות התומכות בתהליכי למידה וחשיבה, באקלים הרגשי-חברתי ובארגון הגן.
  • פיתוח מיומנויות להוראה והדרכת  גננות בקידום אינטראקציות איכותיות בגן.
  • עיבוד היבטים מיוחדים וקשיים הקשורים להובלת תהליכי שינוי.

דרכי הוראה
הרצאות, דיונים, סדנה ועבודה בקבוצות, ניתוחי סרטונים, תצפיות, סיטואציות ומקרים, אימון מעשי ועיבוד רפלקטיבי.

מבנה
48 שעות אקדמיות, הפרוסות על פני 8 מפגשים.

Footer Mobile