external studies Contact

הכשרה בניתוח התנהגות יישומי - ABA

חדש!
תכנית ללימודי ערב במועצה אזורית מנשה (סמוך לפרדס חנה – כרכור)!

ניתוח התנהגות יישומי  
 
ניתוח התנהגות יישומי 
רכז התכנית: גבריאל כהן

סמל התכנית:
קמפוס אורנים: 10200
מרכז רותם: 10202

תכנית דו-שנתית
400 שעות לימוד אקדמיות

מבוא
ניתוח התנהגות יישומי  Applied Behavior Analysis הינו גישה שיטתית מבוססת מחקר להבנה ולטיפול בהתנהגויות מאתגרות עם בסיס נוירולוגי ו/או סביבתי של ילדים, מתבגרים ובוגרים.
תכנית ההכשרה המבוססת על ניתוח התנהגות יישומי (ABAׂ) הינה דו-שנתית ומאושרת על ידי הלשכה הבינלאומית למנתחי התנהגות  (BACB).

מטרות הלימודים
התכנית מיועדת להכשיר מנתחות ומנתחי התנהגות בעלי הבנה עמוקה של בעיות התנהגות מורכבות במגוון אוכלוסיות, ומיומנויות להתמודדות יעילה איתן. משתתפי התכנית ילמדו לנתח את יחסי הגומלין בין היחיד לסביבה בה הוא נמצא וכן, לתכנן, לבנות, ליישם, להוביל ולהעריך תכניות התערבות מתאימות במגוון מסגרות חינוכיות, טיפוליות, שיקומיות ו/או משפחתיות. 
 
קהל היעד
בעלי תואר ראשון לפחות, העוסקים בתחום ההוראה, החינוך, הייעוץ החינוכי, הטיפול, החינוך
החברתי קהילתי וכד'
 
תנאי קבלה
  • תואר ראשון ומעלה
  • קורות חיים
  • מכתב המלצה ממרצה, מדריך/כה, מנהל/ת הכולל פרטים אישיים וטלפון להתקשרות ישירה עם 
  הממליץ/צה.

מועד הלימודים
קמפוס אורנים
יום ב', בשעות 08:15-13:30 לימודי בוקר- צהריים
שנה א': 140 שעות אקדמיות
שנה ב':  140 שעות אקדמיות, 120 שעות פרקטיקום (לגבי שעות הפרקטיקום יתכנו שינויים)

קמפוס רותם, מועצה אזורית מנשה
יום ד', בשעות 15:30-20:30  לימודי ערב
שנה א': 140 שעות אקדמיות
שנה ב':  140 שעות אקדמיות, 120 שעות פרקטיקום (לגבי שעות הפרקטיקום יתכנו שינויים)

נושאי הלימוד
שנה א':
עקרונות והליכים בניתוח התנהגות יישומי; הליכים של הערכה התנהגותית - הערכה פונקציונאלית ואסטרטגיות התערבות; סביבה לימודית מסייעת עבור ילדים עם הפרעות קשב וריכוז; שיטות תצפית ומחקר בניתוח התנהגות.
שנה ב'
אסטרטגיות התערבות עבור ילדים עם עיכובים התפתחותיים; תכנון ובניה של תכניות התערבות התנהגותיות סוגיות בשיתוף ובהדרכת הורים; סוגיות אתיות בניתוח התנהגות.
 
פרקטיקום
ההתנסות המעשית תתבצע במסגרות חינוכיות ותלווה בהנחיה אישית.
 
*קורסים הנלמדים בתכנית יזכו את הבוגרים באקרדיטציה של עד שעתיים שנתיות בתכנית ללימודי תואר שני בייעוץ חינוכי במכללת אורנים. האקרדיטציה מותנית בתהליך קבלה לתואר בייעוץ חינוכי.
 
שכר לימוד:
לקבלת מידע לגבי שכר לימוד יש לפנות למרכז מידע - 1800-30-10-80
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה ואגרות
​ 
חובות הסטודנט:
  • נוכחות מלאה
  • קריאה עצמית
  • מבדקים; תרגילים ועבודה מסכמת.
  • פרקטיקום.

גמול לעו"ה
מסלול אישי באחריות הסטודנט* - לחץ כאן 
הנחיות בנושא קורסים המאושרים לעו"ה במסלול אישי ​-לחצו לצפייה​

​תעודה
מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודה המעידה על סיום הלימודים בתכנית הכשרה בניתוח התנהגות יישומי - ABA מטעם מכללת אורנים. 
התכנית והפרקטיקום מאושרים בידי ה -  BACB​
 
*הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים של משרד החינוך.​
Footer Mobile