external studies Contact

הוראה מתקנת, כלי הערכה והתערבות בערבית

التعليم المصحّح ووسائل التقييم والتدخّل باللغة العربيّة
רכז התכנית: ד"ר פראנש אליף 

סמל התכנית: 10400
תכנית שנתית
168 שעות לימוד אקדמיות
 

מטרות הלימודים
 • להקנות ידע מקצועי ומיומנויות רלוונטיות להוראת ערבית ולהוראה בערבית לתלמידים עם ליקויי   
  למידה וקשיי למידה.
 • להעמיק את הידע האקדמי והמעשי של מורים המלמדים בערבית להוראת מקצועות שונים ולמורי
  חינוך מיוחד.
 • הכשרה להוראה מתקנת ומותאמת בשעות הפרטניות בקבוצות קטנות.
 • העשרה בעקרונות לימוד השפה הערבית, בתחום האבחון והריפוי בעיסוק.

קהל היעד
מורים לערבית, מורים שמלמדים בשפה הערבית בחינוך הרגיל ובחינוך מיוחד

תנאי הקבלה
 • תואר B.Ed./B.A. ותעודת הוראה
 • עמידה בפני ועדת קבלה (ראיון)

היקף ומועד הלימודים
יום ד', בשעות 20.45-15.45 (6 ש"ש)
 
נושאי הלימוד
 • מבוא לליקויי למידה, כלי אבחון לאיתור וטיפול בקשיי למידה בערבית
 • ליקויי כתיבה וקריאה, עקרונות ושיטות להתערבות בקריאת שפה        
 • אסטרטגיות למידה ואסטרטגיות הוראת ערבית לתלמידים לקויי למידה
 • הוראה אלטרנטיבית והוראה מתקנת בערבית, ועקרונות בלימוד השפה הערבית
 • עקרונות מתחום הריפוי בעיסוק להכוונה וסיוע לתלמידים
 • הוראה מתקנת במתמטיקה - التعليم المصحّح في الرياضيّات

שכר לימוד
לקבלת מידע לגבי שכר לימוד יש לפנות למרכז מידע - 1800-30-10-80
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה ואגרות בסך 350 ש"ח

​חובות
 • נוכחות מלאה
 • הגשת עבודות ורפרטים לקבלת ציונים
 
גמול לעו"ה
מסלול אישי באחריות הסטודנט* - לחץ כאן
הנחיות בנושא קורסים המאושרים לעו"ה במסלול אישי ​-לחצו לצפייה​​

תעודה
מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודה המעידה על סיום הלימודים בתכנית
הוראה מתקנת, כלי הערכה והתערבות בערבית, מטעם מכללת אורנים.

*הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים של משרד החינוך.

*פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים.
Footer Mobile